Srebrenik.NET / Zanimljivosti / Svako peto kucanstvo u BiH ima pristup Internetu

Svako peto kucanstvo u BiH ima pristup Internetu

SARAJEVO – Svaki peti stanovnik BiH ima pristup Internetu pokazala je anketa o broju korisnika usluga Interneta u BiH u 2004 godini koju je provela Regulatorna agencija za komunikacije RAK

Kako je priopceno iz RAK-a rezultati ankete provedene na osnovu uzorka od 32 licencirana pruzatelja Internet usluga pokazali su da u BiH ima 168 937 Internet pretplatnika Od ukupnog broja pretplatnika 14 posto su pravni subjekti

Na osnovu ovih podataka prosjecnog broja clanova kucanstava i prosjecnog broja zaposlenih u pravnim subjektima u BiH ukupna Internet penetracija korisnika Internet usluga iznosi 19 9 posto 770 898 korisnika

U razdoblju koji je obuhvacen istrazivanjem zakljucno s 31 prosincem 2004 RAK je izdao 41 dozvolu za pruzanje Internet usluga u BiH trenutan broj licenciranih pruzatelja Internet usluga je 43

Ukupno 37 aktivnih pruzatelja Internet usluga je sudjelovalo u anketi Pet kompanija je izvijestilo da nisu poceli s radom odnosno pruzanjem usluga

U izradi analize i izvjestaja koristeni su statisticki podaci i procjene Agencije za statistiku BiH priopceno je

Preuzeto sa: www pincom info

Ostavi komentar