Tag arhiv: Intervju

Intervju sa direktorom JP 9 Septembar Srebrenik – Adi Mehinovic

S obzirom da je ovo javno preduzeće prvo koje spominjemo kada je riječ o čistoći našeg malog Grada interesovalo nas je gdje i šta rade i planiraju odgovorni u ovom preduzeću u budućoj godini. Sa naše tačke gledišta desile su se neke pozitivne promjene u 2022-oj godini i evo intervjua sa direktorom JP 9 Septembar Srebrenik. Adi Mehinović je diplomirani ekonom i odgovorio je na sljedeća pitanja:

Čitaj više »

Edis Kavgić: “vijećnici ne smiju da kažu svoje mišljenje zbog sitnih ličnih interesa”

Uloga opozicije u Gradskom Vijeću u sljedecim godinama, koja je ? Kritikovati rad Vijeća i gradonačelnika, transparentno i javno upozoravanje na rad Vijeća ili nerad istog. Mi vidimo da je često povreda poslovnika na djelu i opoziciji se oduzima pravo na glas, kritiku, diskusiju. Svi su pod presijom od strane gradonačelnika Omerovića u Gradskom vijeću i vijećnici ne smiju da kažu svoje mišljenje zbog sitnih ličnih interesa.

Čitaj više »

Intervju sa Sanjinom Djedovićem kandidatom za Gradsko vijeće Srebrenika ispred pokreta Zajedno za bolji Srebrenik

Intervju sa Sanjinom Djedovićem kandidatom za Gradsko vijeće Srebrenika ispred pokreta Zajedno za bolji Srebrenik. Pa upravo na ovim temama koje sam naveo u prethodnom odgovoru. Moramo unaprijediti i poljoprivedu i ugostiteljstvo i turizam na području naše općine. Imamo potencijal koji nije adekvatno iskorišten. Ujedno moramo raditi i na programima za unapređenje sporta za mlade, košarka i odbojka su ovdje dobri primjeri koji ne dobivaju dovoljno prostora i sredstava kao fudbal.

Čitaj više »

Intervju sa aktuelnim gradonačelnikom Srebrenika – Nihad Omerović odgovorio nam je opširno gdje vidi Srebrenik u narednih 4 godine

Nihad Omerović - gradonačelnik Srebrenika

Kako bi realizovali planirane ciljeve, moramo uspostaviti jako partnerstvo između javnog, privatnog i nevladinog sektora. Ja nemam problem sa SDA kao idejom ... mi kratkoročno moramo zaštititi postojeće zelene površine, a dugoročno planirati nove zelene i parkovske površine. Problem devastiranih objekata usred gradske jezgre je prilično kompleksan. Logično je da svi očekuju od gradonačelnika da riješi navedeno.

Čitaj više »