Tag arhiv: Opcinsko vijece

Održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

Na 11.-oj po redu sjednici Općinskog vijeća Srebrenik razmatrano je tek šest tačaka dnenvnog reda, s obzirom da je Izvještaj o radu i poslovanju JP „9. Septembar“ Srebrenik za 2016. godinu, na prijedlog općinskog načelnika Nihada Omerovića, povučen sa dnevnog reda. Ovaj izvještaj je povučen za naredno vijećničko zasijednaje, a zbog dopuna bitnih odluka koje regulišu rad uprave i normaitvnih …

Čitaj više »

Načelnik Općine Srebrenik Nihad Omerović: Ruši me rodbina iz moje SDA

Građani općine Srebrenik su birali i izabrali općinskog načelnika sa 13.155 glasova. To napominjem iz razloga da je svima poznato da općinskog načelnika nije birao pojedinac niti bilo koji finansijski moćnik niti bilo koja interesna grupa. Ako bude trebalo, građani će ponovo odlučivati, a potom birati. Ističem da nikada niti pred bilo kime neću odustati od principa svog dosadašnjeg rada, programske platforme i programskih ciljeva, kao i zakonitosti svoga rada.

Čitaj više »