Gradski saobraćaj
Gradski saobraćaj

RED VOŽNJE ZA GRADAČAC BRČKO – AS SREBRENIK

RED VOŽNJE ZA GRADAČAC BRČKO AS SREBRENIK
RADNI DAN
POLAZAKPREVOZNIKSTANICASTANICA
9:05BUKALGRADAČAC 
9:30LJALJIĆBRČKOČELIĆ
10:20TRANSTURISTGRADAČACBRČKO
11:25LJALJIĆBRČKOČELIĆ
12:20CENTROTRANSGRADAČAC 
13:05JUMEXGRADAČAC 
14:20BUKALGRADAČAC 
15:05LJALJIĆBRČKOČELIĆ
16:11KRAJNOVIĆBRČKOMAOČA
16:30HUSELJIĆGRADAČAC 
18:00JUMEXGRADAČAC 
19:25TRANSTURISTBRČKO 
21:00TRANSTURISTGRADAČAC 
SUBOTA
POLAZAKPREVOZNIKSTANICASTANICA
9:30LJALJIĆBRČKO 
10:20CENTROTRANSGRADAČACBRČKO
11:25LJALJIĆBRČKOČELIĆ
12:20CENTROTRANSGRADAČAC 
13:05JUMEXGRADAČAC 
15:05LJALJIĆBRČKOČELIĆ
18:00JUMEXGRADAČAC 
21:00TRANSTURISTGRADAČAC 
NEDJELJA I PRAZNIK
POLAZAKPREVOZNIKSTANICASTANICA
9:30LJALJIĆBRČKOČELIĆ
10:20CENTROTRANSGRADAČACBRČKO
11:25LJALIĆBRČKOČELIĆ
13:05JUMEXGRADAČAC 
15:05LJALJIĆBRČKO 
18:00JUMEXGRADAČAC 
21:00TRANSTURISTGRADAČAC