Tag arhiv: Lokalni Izbori 2020

Intervju sa kandidatom za gradsko Vijeće Srebrenika Alosmanom Sejdinovićem

U Srebreniku imamo interesnu sferu ljudi koja je raspoređena u razne stranke i oni zajedno djeluju i samo kombinuju i doveli su ovaj Grad do propasti. Oni su sada izašli iz Stranke i napravili svoje alternative ali su to stari prevaranti i lopovi koj su uništili naš grad. Ako se smatraju dobrim ekonomistima i privredniciam ili pravnicima neka se pokažu u privatnom poslu neka ne uništavaju naš Grad.

Čitaj više »

Adi Mehinović – intervju sa kandidatom PDA za gradsko Vijeće Srebrenika

Gledajući sve te silne prenose sjednica na jednu stranu sam stekao osjećaj da je to najbolji reality show koji se nudi za što pojedinim vijećnicima se iskreno zahvaljujem,a opet sa druge strane sam zaključio da većina vijećnika nije nimalo naivna ... Srebrenik je relativno mal grad, kada je količina ˝betona˝ u pitanju ne mozemo se mjeriti sa gradovima kao što je Tuzla isl. , al svakako ljeti ko ima priliku doći u grad predveče iz sredine u kojoj ima više zeleninila mogu primjetiti da je razlika u temperaturi i do +5c, i da je sparina rezultat manjka zelenila.

Čitaj više »

Intervju sa aktuelnim gradonačelnikom Srebrenika – Nihad Omerović odgovorio nam je opširno gdje vidi Srebrenik u narednih 4 godine

Nihad Omerović - gradonačelnik Srebrenika

Kako bi realizovali planirane ciljeve, moramo uspostaviti jako partnerstvo između javnog, privatnog i nevladinog sektora. Ja nemam problem sa SDA kao idejom ... mi kratkoročno moramo zaštititi postojeće zelene površine, a dugoročno planirati nove zelene i parkovske površine. Problem devastiranih objekata usred gradske jezgre je prilično kompleksan. Logično je da svi očekuju od gradonačelnika da riješi navedeno.

Čitaj više »

Salko Omerović – kandidat Nezavisne Bosanskohercegovačke Liste za gradonačelnika Srebrenika

Naš cilj je zadržati tri mandata koje nezavisna lista trenutno ima u gradskom vijeću, sa dodatna dva ili tri mjesta. Dodatnim mandatima mogli bismo naravno učiniti više, i oštrije zastupati naše stavove koji se tiču budućnosti našeg grada i okolnih naselja. Namjera nam je da ne dopustimo apsolutnu većinu jedne stranke, jer se to u skorijoj prošlosti naših prostora pokazalo kao krajnje diskutabilno, a i sa demokratskog stajališta krajnje upitno.

Čitaj više »