Tvrđava Gradina Srebrenik

ZVANICNA KOSARKASKA PRAVILA koja vaze od Oktobra 2000.godine

1. Pravilo jedan. Igra.
Kosarkaski susret igra se izmedju dva tima od po pet igraca. Cilj svakog tima je da ubaci loptu u protivnicki kos i da sprijeci protivnicki tim da osvoji loptu i postigne pogodak.

1.2. Kos. vlastiti kos i protivnicki kos
Kos na koji tim napada je protivnicki kos, a kos koji tim brani je vlastiti kos.

1.3. Kretanje lopte
Lopta moze biti dodavana, bacana, odbijana, kotrljana i vodjena u bilo kom pravcu, u granicama odredjenim clanovima ovih pravila.

1.4. Pobjednik susreta
Pobjednik susreta je tim koji postigne veci broj poena po isteku cetvrtog perioda vremena za igru ili ako je to potrebno, na kraju bilo kojeg produzetka.

2. Pravilo dva. Igra.
Igraliste, dimenzije i linije

2.1. Igraliste
Igraliste je pravougaona ravna, tvrda povrsina bez ikakvih prepreka. Za glavna zvanicna takmicenja FIBA (e), kao i za sva novoizgradjena igralista dimenzije moraju biti 28m u duzinu i 15 m u sirinu mjereno od unutrasnjih ivica linija. Za sva druga takmicenja, odgovarajuce tijelo FIBA (e) kao sto je Zonska komisija ili nacionalna Federacija, ima pravo da odobri koristenje postojecih igralista sa minimalnim dimenzijama od 26 m sirine i 14 m sirine.

2.2. Tavanica
Visina tavanice ili najnize prepreke treba da iznosi minimalno 7 m.

2.3. Osvjetljenje
Povrsina igralista mora biti ravnomjerno i dovoljno osvijetljena. Rasvjetna tijela su postavljena tako da igracima i sudijama ne zaklanjaju pogled.

2.4. Linije
Sve linije su iscrtane u istoj boji (pozeljno bijeloj), 5 cm siroke i jasno vidljive.

2.4.1. Ceone i bocne linije
Teren za igru je ogranicen ceonim linijama (u pravcu duzine terena za igru) i bocnim linijama (u pravcu sirine terena). Ove linije nisu dio terena za igru Teren za igru udaljen je najmanje dva metra od bilo kakvih prepreka ukljucujuci i osobe na timskoj klupi.

2.4.2. Sredisnja linija
Sredisnja linija je ucrtana paralelno sa ceonim linijama od sredisnje tacke bocnih linija. Produzena je 15 cm preko svake bocne linije.

2.4.3. Linije slobodnog bacanja, polja ogranicenja i polja slobodnog bacanja.
Linija slobodnog bacanja je ucrtana paralelno sa svakom ceonom linijom. Njena vanjska ivica je udaljena 5,80 m od unutrasnje ivice ceone linije i duga je 3.60 m. Njena sredisnja tacka udaljena je na zamisljenoj liniji koja spaja sredisnje tacke dvije ceone linije. Polja ogranicenja su dijelovi igralista, ograniceni ceonim linijama, linijama slobodnih bacanja i linijama koje se stapaju sa linijama slobodnih bacanja na tackama ceone linije udaljenim po 3 m od njihove sredine racunajuci od vanjeske ivice ovih linija. Polja slobodnog bacanja su polja ogranicenja produzena unutar terena polukrugovima ciji je radijus 1.80 m.

2.4.4. Centralni krug
Centralni krug je ucrtan na sredini igralista i ima radijus od 1.80 m mjereno od vanjskih ivica kruznice. Ako je unutrasnjost centralnog kruga obojena mora biti iste boje kao i polja ogranicenja.

2.4.5. Polje tri poena
Timsko polje tri poena je cijeli prostor igralista, izuzev prostora uz kos protivnika ogranicenog sa i ukljucujuci:
1. Dvije paralelne linije koje se pruzaju od ceone linije na 6.25 m od tacke na podu upravo okomite na sredinu protivnickog kosa. Rastojanje ove tacke od unutrasnje ivice sredisnje tacke ceone linije je 1.575 m.
2. Polukrug od 6.25 m od vanjskih ivica do centra (koji je ista tacka definisana gore) koji dodiruje paralelne linije.

2.4.6. Prostori timskih klupa
Prostori timskih klupa moraju biti obiljezeni van igralista na istoj strani kao i zapisnicki stol, na sljedeci nacin. Svaki prostor je ogranicen linijom najmanje 2m duzine, koja se nastavlja na ceonu liniju, i drugom linijom od 2 m duzine, ucrtanom na daljini od 5 m od centralne linije koja je pod pravim uglom u odnosu na bocnu liniju.

2.5. Pozicija zapisnickog stola i klupa/stolica zamjenika
Sljedeci raspored timskih klupa i stolica zamjenika je obavezan za glavna zvanicna takmicenja FIBA(e) i takodjer se preporucuje i za sva druga takmicenja. Zvanicnici stola moraju biti u mogucnosti da vide igraliste sasvim jasno. Zbog toga klupe/stolice zamjenika moraju biti nize od stolica za zapisnickim stolom. Alternativno, zapisnicki stol i stolice mogu biti postavljeni na platformi.

Clan 3. Oprema

3.1. Table i nosaci tabli

3.1.1. Table su napravljene od odgovarajuceg providnog materijala, (najbolje od kaljenog sigurnosnog stakla) u jednom komadu. Ukolijko su napravljene od neprovidnog materijala trebaju biti obojene u bijelu boju.

3.1.2. Dimenzije table su 1.80 po horizontali i 1.05 po vertikali.

3.1.3. Sve linije na tabli moraju biti iscrtane kako slijedi:
~ Bijela, ako je tabla providna,
~ Crno, u svim drugim slucajevima,
~ 5 cm sirine.

3.1.4. Prednja povrsina table je ravna i oznacena kako slijedi.

3.1.5. Table moraju biti cvrsto montirane kako slijedi:
~ Na svakom kraju igralista pod pravim uglom, paralelno sa podom i ceonim linijama.
~ Sredisnja vertikalna linija na prednjoj povrsini, produzena dole na pod, pod mora dodirivati tacku na podu koja je 1.20 m od sredisnje tacke unutarnje ivice svake ceone linije na zamisljenoj liniji ucrtanoj pod pravim uglom u odnosu na ceone linije.

3.1.7. Nosaci table moraju imati sljedece karakteristike:
~ Prednja strana konstrukcije nosaca table (ukljucujuci oblogu) mora biti na udaljenosti od najmanje dva metra od vanjske ivice ceonih linija. Ona je svijetle boje u kontrastu sa pozadinom, tako da je sasvim jasno vidljiva igracima.
~ Nosac table je pricvrscen za pod, tako da se nemoze pomijerati.
~ Bilo koji nosac table iza table, mora biti oblozen na unutrasnjoj povrsini do udaljenosti od 1.20 m od prednje strane table. Minimalna debljina obloge mora biti 5 cm i bit ce iste cvrstine kao i obloga na tabli.
~ Konstrukcija nosaca table mora imati potpuno oblozen nosac od poda do minimalne visine od 215 cm na strani okrenutoj prema igralistu. Minimalna debljina obloge iznosi 10 cm.

3.1.8. Obloga mora biti napravljena tako da sprijeci povredu udova igraca.

3.2. Kosevi
Kosevi su napravljeni od obruceva i mrezica.

3.2.1. Obrucevi su napravljeni na sljedeci nacin:
~ Materijal je solidni celik, sa unutrasnjim precnikom od 45 cm, obojen narandzasto.
~ Metalni obrucevi su minimalnog precnika 1.6 cm i maksimalnog precnika 2 cm sa dodacima sistema na donjoj ivici za kacenje mrezice, tako da se sprijeci povreda prstiju.
~ Mrezica je zakacena na svaki obruc na 12 razlicitih mjesta rasporedjenih na jednom razmaku okolo obruca. Okovi za pricvrscivanje mrezice ne treba da imaju bilo kakve ivice ili otvore u koje mogu uci prsti.
~ Obruc je fiksiran na nosac table tako da bilo kakva sila ucinjena na obruc, nemoze biti prenesena na tablu.
~ Gornja ivica svakog obruca mora biti postavljena horizontalno 3.05 m iznad poda, na jednakoj udaljenosti od vertikalnih ivica table.
~ Najbliza tacka unutarnje ivice obruca je 15 cm udaljena od table.

3.2.2. Zglobni obrucevi mogu biti koristeni.

3.2.3. Mrezice su napravljene na sljedeci nacin:
- Izradjene su od bijelog kanapa, objesene na obruceve i napravljene tako da na momenat zadrze prolazak lopte kroz kos. One ne smiju biti krace od 40 cm niti duze od 45 cm,
- Svaka mreza ima 12 petlji kojima je okacena na obruc,
- Gornji dio mrezice je polucvrst da sprijeci,
- da se mrezica uvrne oko obruca i zamrsi.
- da se lopta zadrzi u mrezici ili iskoce iz nje.

3.3. Kosarkaske lopte

3.3.1. Lopta je okrugla i odobrene nijanse narandzaste boje sa osam tradicionalno oblikovanih panela i crnih savova.

3.3.2. Vanjska povrsina je napravljena od koze, sinteticke koze, gume ili sintetickog materijala.

3.3.3. Lopta je napumpana tako da kada se baci na podlogu igralista sa otprilike 1.80 m visine, mjereno od dna lopte, odskoci do visine izmedju 1.20 i 1.40 metara, mjereno do vrha lopte.

3.3.4. Sirina sava lopte ne smije preci 0.635 cm.

3.3.5. Obim lopte ne smije biti manji od 74.9 cm ni veci od 78 cm (velicina 7). Tezina lopte ne smije biti manja od 577 gr. Niti veca od 650 gr.

3.3.6. Domaci tim obezbjedjuje najmanje dvije upotrebljavane lopte, gore navedenih karakteristika. Prvi sudija je jedini ovlasten da utvrdjuje ispravnost lopti. Ukoliko se utvrdi da nijedna od lopti nije pogodna za igru, prvi sudija moze izabrati ili loptu gostujuceg tima ili jednu od lopti koristenih za zagrijavanje.

3.4. Tehnicka oprema
Sljedecu tehnicku opremu obezbjedjuje domaci tim i stavlja je na raspolaganje sudijama i njihovim pomocnicima.

3.4.1. Sat za igru i stoperica

3.4.1.1. Sat za igru se koristi za mjerenje perioda igre i pauza izmedju njih, bit ce tako postavljen da je jasno vidljiv svim ucesnicima utakmice ukljucujuci i gledaoce

3.4.1.2. Odgovarjuci vidljiv uredjaj (ne sat za igru) ili stoperica se koriste za mjerenje time-outa.

3.4.1.3. Ako je glavni sat postavljen iznad centra igralista, tu ce biti sinhronizovani duplikat sata za igru na svakoj strani igralista na dovoljnoj visini da ga moze vidjeti svaki ucesnik utakmice ukljucujuci gledaoce. Svaki duplikat sata za igru pokazuje preostalo vrijeme za igru.

3.4.2. Uredjaj 24 - sekunde

3.4.2.1. Uredjaj 24 - sekunde posjeduje kontrolni mehanizam koji pokrece uredjaj i ekran sa sljedecom specifikacijom:
- Digitalno odbrojavanje unazad, pokazujuci vrijeme u sekundama.
- Kada nijedan tim nema kontrolu lopte, nema nista na ekranu.
- Mogucnost zaustavljanja i odbrojavanja unazad kada se ponovo pokrene.

3.4.2.2. Ekrani su postavljeni na sljedeci nacin:
- Dva (2) ekrana montirana ili iznad ili iza svake table i na rastojanju izmedju 30 - 50 cm ili,
- Cetiri (4) ekrana postavljena na pod u sva cetiri ugla, 2 m iza ceone linije, ili
- Dva ekrana postavljena u dijagonalno suprotnim uglovima. Ekran sa lijeve strane zapisnickog stola je postavljen zato u blizem uglu. Oba ekrana su 2 m iza ceone linije i 2 m od produzetka bocne linije.

3.4.2.3. Ekrani mogu biti jasno vidljivi svim ucesnicima igre, ukljucujuci gledaoce.

3.4.3. Signali
Potrebno je obezbijediti opremu za najmanje dva (2) razlicita zvucna signala sa jasno razlicitim i vrlo glasnim zvukovima:
- Jedan (1) za mjerioca vremena i zapisnicara. Za mjerioca vremena oglasava se automatski da oznaci kraj igre perioda ili produzetka. Za zapisnicara i mjerioca vremena zvuk se daje rucno po potrebi da privuce paznju sudija da je zatrazeni time - out, zamjena itd., da je proteklo 50 sekundi od pocetka time out-a ili da je uocena greska koja se moze ispraviti.
- Jedan (1) za rukovaoca uredjaja 24 sekunde koji se oglasava automatski da bi oznacio kraj perioda 24 sekunde. Oba signal moraju biti dovoljno snazna da se mogu cuti u najnepovoljnijim i najbucnijim uslovima.

3.4.4. Semafor
Semafor treba da bude jasno vidljiv za sve ucesnike utakmice, ukljucujuci gledaoce. Semafor pokazuje:
- Vrijeme igre,
- Rezultat utakmice,
- Broj perioda u toku,
- Broj dodijeljenih time out-a.

3.4.5. Zapisnik
Sluzbeni zapisnik, kako je to odobreno od strane Svjetske Tehnicke Komisije (FIBA-e), koristi se za sva glavna zvanicna takmicenja FIBA-e.

3.4.6. Tablice za oznacavanje gresaka igraca
Tablice za oznacavanje gresaka igraca su obezbjedjene zapisnicaru. One su bijele boje sa brojevima, najmanje velicine od 20 cm po duzini i 10 cm po sirini sa brojevima od 1 do 5 (od 1 do 4 crne boje, 5 crvene boje).

3.4.7. Oznake timskih gresaka
Dvije oznake timskih gresaka su obezbijedjene zapisnicaru. One su crvene boje, i minimalno 2 cm sirine i 35 cm duzine, i tako konstruisane da kada se postave na zapisnicki sto budu jasno vidljive za sve ucesnike utakmice ukljucujuci gledaoce. Elektricni ili elektronski uredjaj moze takodje biti koristen, obezbjedjujuci da su iste boje i dimenzije kako je to gore specificirano.

3.4.8. Pokazivac timskih gresaka
To ce biti odgovarajuci uredjaj da pokaze broj gresaka do pet i da je tim dosao u kaznenu situaciju.

3.5. Objekti i oprema za glavna zvanicna FIBA takmicenja
Objekti i oprema pomenuti dole ce se zahtijevati za sljedeca glavna zvanicna takmicenja FIBA(e) Olimpijski turnir, Svjetsko i kontinentalna prvenstva.

Komentariši