Srebrenik.NET / Aktuelno / Započeli pripremni radovi na regulaciji korita Tinje

Započeli pripremni radovi na regulaciji korita Tinje

 

U cilju prevencije novih poplava, započeli su pripremni radovi na regulaciji i čišćenju korita rijeke Tinje na više lokacija na području općine Srebrenik, u dužni od oko 1.500 metara.

U sklopu ovog projekta temeljito će se očistiti i urediti korito Tinje uzvodno od takozvanog Šerifovog mosta do ušća Slanjanske rijeke, te više kritičnih dionica na lokalitetima Urože, Behrama i Brezja. Kako ističu u Općinskoj službi za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije, radovi na regulaciji i čišćenju korita rijeke Tinje trebali bi se završiti do kraja narednog mjeseca.

U ove radove uložit će se 230.000 maraka, a sredstva su osigurali Agencija za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva i Općina Srebrenik. Realizacijom ovog projekta otklonit će se takozvana uska grla na najkritičnijim dionicama riječnog korita, čime će se osigurati efikasnija zaštita od eventualnih poplava.