Srebrenik.NET / Vijesti / Strožije sankcije za alkoholizirane vozače!

Strožije sankcije za alkoholizirane vozače!

Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH, pored toga što je brzina kretanja vozila u naselju ograničena na 50 km/h, propisane su i strožije sankcije za za alkoholizirane i vozače koji se ne pridržavaju ograničenja brzine.

Za koncentraciju alkohola kod vozača preko 2g/kg, kao i za brzinu kretanja vozila u naselju koja je veća od 50 km na sat predviđena je novčana kazna od 400 do 1.000 KM. Za isti prekršaj predviđena je i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 2 do 6 mjeseci i dva kaznena boda, a ako se ovim prekršajima prouzrokuje saobraćajna nesreća, izreći će se novčana kazna od 1.000 do 5.000 KM i zaštitna mjera upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Vozač kome za godinu dana bude izrečeno sedam kaznenih bodova bit će pozvan na predavanje o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja saobraćajnih propisa, a ako se ne odazove bit će mu privremeno oduzeta vozačka dozvola dok se ne odazove na predavanja. Uvode se i nove obaveza za vozače traktora: u naselju brzina kretanja traktora ograničena je na 40 km/h, a ne kao do sada na 60 km/h; upaljeno žuto rotaciono svjetlo na traktoru za vrijeme kretanja po putu u cilju podizanja nivoa sigurnosti saobraćaja na viši nivo.

Od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozač bicikla kao i osoba koje se prevoze tim vozilom moraju, pored zaštitne kacige, na sebi imati i svjetloodbojni prsluk.  U istom periodua, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, pješak za vrijeme kretanja po putu van naselja mora se kretati lijevom stranom i koristiti svjetloodbojni prsluk, a ako je kretanje u grupi obavezni su da se kreću jedan iza drugog.

Prilikom prevoza rasutih tereta teretnim vozilima (riječni agregati, ugalj i sl.) isti moraju biti na odgovarajući način prekriveni. Navedene odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini samo su dio odredbi koje su vozači i ostali učesnici u saobraćaju dužni poznavati, uvažavajući i ostale odredbe.

Tip.ba

Ostavi komentar