Srebrenik.NETwork

Prvi privatni fond u Srebreniku za podršku društvenokorisnim projektima za očuvanje okoliša

Dana 10.12.2014., u 14:00 u prostorijama Plave sale Doma kulture u Srebreniku, Fondacija tuzlanske zajednice i poznati srebrenički humanista Fahir Zukić – Butro potpisali su Ugovor osnivanju privatnog  EKO FONDA  – BUTRO.  Sredstva iz ovog  fonda će se usmjeriti u svrhu podrške projektima građanskih udruženja i grupa sa ciljem unapređenja okoliša i to stanja voda, atmosfere, tla, te stanja biljnog i životinjskog  svijeta i kulturno-historijskog naslijeđa.

Sredstva će biti raspoloživa  već na proljeće 2015., a dodjeljivati će se po javnom pozivu. Radne akcije čišćenja otpada sa zemljišta, uvođenje eko redara u zajednicama, uređenja i čišćenja korita rijeka Tinje, Sokoline samo su neke od aktivnosti koje građani mogu predlagati i realizovati uz podršku ovog fonda. U 2015. planirana je distribucija najmanje 5. 000 KM.

Ideja o osnivanju zasebnog fonda se rodila već na prvom sastanku u  oktobru ove godine i proizašla je iz zajedničke želje da se korjenite promjene i odnos građana prema okolišu unaprijede i da se preveniraju katastrofe koje su nas nažalost zadesile ove godine. Prema riječima osnivača fonda: „ Želimo da potaknemo građane da se odgovornije ponašaju prema  sredini u kojoj žive i koju treba da ostavimo generacijama koje dolaze. Želimo da se što više građana uključi u ovu inicijativu, da udružujemo donacije i pokrećemo akcije.“

Uključivanje zajednice počinje već danas i to pozivom svim mladim ljudima da uključe svoju kreativnost, znanje i vještine i predlože logotip koji će biti korišten za vizualni identitet fonda. Najbolji prijedlog će biti nagrađen simboličnom novčanom nagradom.
Poziv mladima za izradu logotipa možete pogledati na: http://www.fondacijatz.org/images/dokumenti/Javni%20konkurs%20za%20izradu%20logotipa%20EKO%20FOND%20BUTRO.pdf