Srebrenik.NETwork

Od sutra prestaje profesionalna vojna služba za 600 pripadnika OSBiH

Tvrđava Gradina Srebrenik

Armija Republike Bosne i Hercegovine

Profesionalna vojna služba je 28. februara prestala za 300 pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH), a 17. juna ove godine prestat će za još 600 vojnika po ugovoru zbog isteka ugovornog roka trajanja profesionalne vojne službe u OSBiH.

Odluku o prestanku profesionalne vojne službe donio je ministar odbrane BiH u skladu sa ovlaštenjima.

Vojnicima kojima prestaje služba istekom ugovornog roka bit će dostavljena dokumenta za registraciju za Program tranzicije i zbrinjavanja “Perspektiva”.

Registracijska paket-koverta sadrži: zahtjev za uključivanje u Program sa obrascem i uputstvom, informaciju za pripadnike OSBiH koji se nalaze u procesu tranzicije i otpusta, kartu sa zonama odgovornosti regionalnih tranzicijskih centara i letak o potrebi registracije, saopćio je Ured za odnose s javnšću MOBiH.

sarajevo-x.com