Srebrenik.NET / Vijesti / Krediti za studente i djake

Krediti za studente i djake

Objavljen konkurs za dodjelu kredita studentima sa podrucja opcine Srebrenik

Na osnovu clana X stav 1 Odluke o utvrdjivanju kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima do diplomskog studija i stipendija ucenicima srednjih skola “Sl glasnik Opcine Srebrenik” broj : 1/2003 Sluzba za drustvene djelatnosti raseljena i izbjegla lica raspisuje :

       K O N K U R S
 za dodjelu 50 kredita redovnim studentima sa podrucja
   Opcine Srebrenik u akademskoj 2005/2006 godini
 

vise detalja na http://www srebrenik ba/

Sretno
OmerBeg
www oglasi com

Ostavi komentar