Srebrenik.NET / Aktuelno / Magistralni vodovod Drenik-Previle riješio bi pitanje vodosnadbijevanja za 17 600 građana općine Srebrenik

Magistralni vodovod Drenik-Previle riješio bi pitanje vodosnadbijevanja za 17 600 građana općine Srebrenik

Na 11. sjednici Općinskog vijeća Srebrenik ponovo je aktuelizirano pitanje kvalitetnog vodosnadbijevanja stanovništva koje živi na mjesnim područjima Duboki Potok,Tinja i Podorašje.

U okviru vijećničke inicijative, vijećnici SDA Jasmin Brašnjić i Nirmel Muratović tražili su i tematsku sjednicu na kojoj bi se detaljno razmatrala ova problematika, a o aktivnostima koje su poduzete na rješavanju ovog dugogodišnjeg problema rečeno je:

“Magistralni integralni vodovod Drenik-Previle je strateški, najveći i najbitniji projekat za općinu Srebrenik i nikada, ni u jednom momentu ovaj projekat nije stavljen u drugi plan. Vrijeme će pokazati i dokazati da će ova struktura vlasti učiniti više za kvalitetno vodosnadbijevanje nego što se učinilo u prethodnih 30 godina. Neprestano i aktivno se vode svi poslovi i aktivnosti vezane za ovaj projekat čija je vrijednost negdje oko 8 miliona KM”- istakli su Vijećnici.

Dodao je i da su već preduzete konkretne aktivnosti kod viših nivoa vlasti, a jedan od prvih i najvažnijih koraka ka rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja građana općine Srebrenik koji žive na mjesnim područjima Dubokog potoka, Tinje i Podorašja jeste obezbijeđena podrška državnog ministarstva finansija i Vlade Federacije BiH koji su službenim aktima dali saglasnost i podršku realizaciji ovog projekta.


Ono što treba posebno naglasiti je da se ovaj veliki projekat rješavanja vodosnadbijevanja planira realizovati grant sredstvima Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije od oko 7 miliona KM, a ne kreditom, što znači da neće doći do velikih zaduživanja Općine prilikom realizacije ovog kapitalnog projekta.

-“Kako i na koji način će se konkretno realizirati ovaj projekat, kuda će ići magistralni cjevovod i sekundarni vodovi, da li će biti problema sa željeznicom… sve te informacije biće izvađene iz projektne dokumentacije koja je sadržana u 7 knjiga u kojima je sadržana većina detalja. Očekujemo da ćemo uskoro imati posjetu Ambasadi Saudijske Arabije u BiH, a nakon toga i posjetu toj zemlji u cilju da se do jeseni potpiše sporazum o obezbjeđivanju ovog granta od 7 miliona KM” – rekao je načelnik Omerović.

Jedan od najbitnijih preduslova projekta magistralnog vodovoda jeste i obezbjeđivanje dovoljnih količina vode,a s tim u vezi radi se i na projektu bunara B-5 čija se realizacija, kako navodi Omerović, uskoro završava:

– ” Riječ je o projektu kojim će se obezbijediti 22 litra po sekundi i tako ćemo imati obezbijeđene sve vodne inpute (ulazne količine vode), što je i najvažnije za cijeli ovaj projekat koji ima veliku težinu, obimnost i ogromnu finansijsku vrijednost, a čijom bi se realizacijom riješila najveća infrastrukturna potreba na području općine Srebrenik jer je riječ o 17 600 stanovnika općine koji bi tako napokon imali kvalitetno snadbijevanje vodom, a to je ,kako uvijek tvrdim, naš najveći prioritet”, dodao je načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović.