Srebrenik.NET / Aktuelno / Srebrenik.ba: Raspored javnih rasprava po pitanju nacrta budžeta za 2011

Srebrenik.ba: Raspored javnih rasprava po pitanju nacrta budžeta za 2011

Raspored javnih rasprava po pitanju nacrta budžeta za 2011.g

Poštovani građani općine Srebrenik, od 31.01.2011.g. do 09.02.2011.g će se održati javne rasprave po mjesnim područjima sa sljedećem dnevnim redom:

1. Nacrt budžeta općine Srebrenik za 2011. g. (Nacrt budzeta opcine Srebrenik za 2011.g.pdf i Odluka o izvrsavanju budzeta za 2011 – Nacrt.pdf .

2. Nacrt programa izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik za 2011.g.(PROGRAM INFRASTRUKTURE U 2011.pdf

3. Nacrt programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području općine Srebrenik za  2011.g.(PROGRAM UR GGZ nacrt 2011.pdf

4. Nacrt Strategije integrisanog razvoja općine Srebrenik 2011-2020.g. (istu u pdf. formatu možete preuzeti u folderu Strategija razvoja)

Javni poziv sa terminima i mjestima održavanja javnih rasprava možete preuzeti ovdje: Javni poziv za nacrt budzeta2011.pdf

Pozivamo građane da uzmu učešća u javnim raspravama, kako bi konačni dokument, koji će ići na usvajanje Općinskom vijeću, u što većoj mjeri, predstavljao stvarne prioritete građana sa svih mjesnih područja.

Preneseno sa http://www.srebrenik.ba

Ostavi komentar