Srebrenik.NET / Vijesti / Ciscenje pritoka i korita rijeke Tinje

Ciscenje pritoka i korita rijeke Tinje

Od strane JU Sluzba za zaposljavanje TK i Opcine Srebrenik krajem oktobra mjeseca potpisan je ugovor o izvodjenju i sufinansiranju javnih radova tacnije realizaciji projekta «Ciscenje vodotoka na podruciju opcine Srebrenik» Pomenutim ugovorom Sluzba za zaposljavanje TK se obavezala da ce jednim vecim dijelom isfinasirati ciscenje vodotoka rijeke Tinje i njenih pritoka u duzino od oko 20 km dok bi opcina Srebrenik sa svoje strane trebala da bude nosioc ovog projekta te finasijer preostalog dijela samog projekta Znacaj ovog projekta je dvojak s jedne strane rijeka Tinja i njene pritoke ce biti ociscene detaljno od sekundarnog otpada plastike najlona zeljeza auto guma olupina od automobila ves masina peci i drugo a s druge 35 nezaposlenih lica ce dobiti priliku za solidnu zaradu a time i koliko-toliko barem za kratko poboljsanje svog materijalnog polozaja S tim u vezi od strane srebrenickog biroa za zaposljavanje 31 oktobra raspisan je konkurs za prijem 30 radnika koji bili angazovani na ovom poslu Na isti se javilo 35 nezaposlenih lica iz svih mjesnih podrucija opcine Srebrenik no obzirom da se radi o kategoriji koja se nalazi u ne zavidnom polozaju od strane nacelnistva opcine odluceno je da se na ovaj posao angazuje svih 35 prijavljenih nezaposlenih lica s tim da se rok zavrsetka projekta sa 18 smanji na 17 dana Prema rijecima Ede Avdica referenta u zajednickoj sluzbi za opstu upravu te lica zaduzenog za provodjenje ovog projekta sa danasnjim danom zavrseno je oko 70 poslova Tacnije ociscene su sve pritoke rijeke Tinje u potpunosti te jedan veci dio korita rijeke Tinje no vec je sada jasno da zbog velike kolicine smeca ovaj projekat se nece moci zavrsiti za predvidjenih 17 dana Isto tako treba naglasiti krajnje bezobrazno ponasanje pojdinaca u slivu Slanjanse rijeke i Mulahmetovica Potoka koji su se potrudili da preko noci ocisceni prostor dekorisu novim znacajnim kolicina smeca Prema planovima ukupna finasijska vrijednos ovog prijekta iznosi oko 35 000 KM

Ostavi komentar