Srebrenik.NET / Aktuelno / POSAO U SREBRENIKU: Nema konkursa za suprugu univerzitetskog profesora

POSAO U SREBRENIKU: Nema konkursa za suprugu univerzitetskog profesora

DISKRIMINACIJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POSAO U SREBRENIKU: Nema konkursa za suprugu univerzitetskog profesora Objavljeno: 21.10.2014. – 10:36 Tweet Žalbenici smatraju da su zapošljavnjem socijalne radnice bez prethodno objavljenog oglasa diskriminisani, te da su povrijeđeni Zakon o radu, Zakon o zabrani diskriminacije u BiH i Zakon o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica Tuzlanskog kantona srebrenik-201410204 Piše: Mirna Stanović-Luković Javna ustanova Centar za socijalni rad Srebrenik, nedavno je, bez objavljene oglasne procedure zaposlila jednu socijalnu radnicu. Ubrzo nakon što se za ovu vijest pročulo, uslijedila je reakcija nezaposlenih socijalnih radnika – žalbe su podnesene Ombudsmenu za ljudska prava BiH, a najavljena je i kolektivna tužba protiv Centra za socijalni rad Srebrenika i odgovornih osoba. Žalbenici smatraju da su zapošljavanjem socijalne radnice bez prethodno objavljenog oglasa diskriminisani, te da su povrijeđeni Zakon o radu, Zakon o zabrani diskriminacije u BiH i Zakon o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica Tuzlanskog kantona. S druge strane, direktorica JU Centar za socijalni rad Srebrenik, Ljiljana Veselčić, smatra da Zakon o radu nije povrijeđen. – To je ugovor na određeno vrijeme, odnosno na godinu dana sa osobom koja najduže čeka na birou. Ja ne vidim da je zakon povrijeđen jer je taj ugovor dodijeljen zbog povećanog obima posla i na određeno vrijeme, kaže Veselčić u izjavi za Žurnal. Isti odgovor su dobili i predstavnici Udruženja građana Justicia iz Srebrenika koji su prvi reagovali na vijest o zapošljavanju mimo konkursne procedure. – Ovo zapošljavanje, pravnica Centra je pravdala činjenicom da Zakonom o radu Federacije BiH nije propisana obaveza raspisivanja javnog oglasa, te da se imenovana najduže vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Srebrenik, kao nezaposleno lice, koje je ima diplomu socijalnog radnika. Također, je navela da je imenovana odradila pripravnički staž i da je „ne treba obučavati“, stoji u saopštenju Justicie. Iz ovog Udruženja kažu da je istina da Zakonom o radu FBiH nije decidno propisana obaveza raspisivanja javnog oglasa priplikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta. – Međutim, članom 5. navedenog zakona izričito je zabranjena diskriminacija lica koja traže zaposlenje. S obzirom da je samo na području TK, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, registrovano preko stotinu diplomiranih socijalnih radnika, svi oni su na ovaj način diskriminisani od strane JU Centar za socijalni rad Srebrenik, kažu iz Justicie. Ova ustanova je, prema UG Justicija, prekršila i odredbe Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, koje izričito zabranjuju neposrednu diskriminaciju u zapošljavanju i pristupu radnim mjestima, između ostalog, i u javnim institucijama. Ovakvim načinom zapošljavanja, JU Centar za socijalni rad Srebrenik, prekršene su i odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica TK, čijim odredbama se daje prednost pri zapošljavanju određenim kategorijama, kao što su demobilisani borci i članovi porodica šehida/poginulih boraca. – Samo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Srebrenik postoje najmanje dva diplomirana socijalna radnika, čiji su članovi porodice dali svoje živote za odbranu države BiH, te jedna osoba koja je demobilisani borac, tvrde u Justiciji. Predstavnici Udruženja građana Justicia su pravnicu Centra za socijalni rad upitali kojim zakonskim propisom je propisano da osoba koja se najduže vremena vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ima prednost zapošljavanja i zašto misli da je ostalim diplomiranim socijalnim radnicima, koji su odradili propravnički staž, potrebna obuka, odnosno kako su utvrdili da je imenovana sposobnija od drugih, ali odgovore na ova pitanja nisu dobili. U izjavi za Žurnal, direktorica Centra Ljiljana Veselčić je ponovila: – Selma je djevojka koja je završila prva, odnosno ona ima najduži staž čekanja na birou, a s obzirom da je sa njom sklopljen ugovor na određeno vrijeme, zbog povećanog obima posla, Zakon o radu nije povrijeđen. Prilikom posjete ovoj ustanovi, predstavnici Justicie su došli do saznanja da navedena ustanova nema Upravni odbor, s obzirom da je stari odbor raspušten, a novi još nije formiran već nekoliko mjeseci. Nova uposlenica Javne ustanove Centar za socijalni rad Srebrenik je supruga profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. S obzirom na ovu činjenicu, UG Justicija je uputila dopis i novom načelniku Općine Srebrenik, Nihadu Omeroviću, članu stranke koja je u prethodnoj predizbornoj kampanji obećavala građanima da će zapošljavati one osobe, čiji članovi porodica nisu na budžetu. – Dakle, na radnom stolu će ga dočekati naš dopis, pa ćemo na osnovu toga vidjeti da li je njegova stranka lagala birače u predizbornoj kampanji, kažu iz Jusiticie. Tekst prenosimo sa stranice ACCOUNT-a (zurnal.ba)