Srebrenik.NET / Vijesti / Produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja do 30. juna

Produžen rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja do 30. juna

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurane osobe da je rok za uplatu godišnje premije osiguranja za 2012. godinu produžen do 30. juna tekuće godine. Visina premije osiguranja za 2012. godinu iznosi 20 konvertibilnih marakapo osiguranoj osobi.

Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta. Nakon uplate premije osiguranja za 2012. godinu ista se aplicira u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osigurane osobe.

Po isteku utvrđenog  roka, premiju osiguranja za 2012. godinu će moći uplatiti samo osobe koje se po prvi put prijavljuju na obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Osigurane osobe koje ne izvrše uplatu premije osiguranja do predviđenog roka imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite, ali će snositi dio troškova prilikom korištenja iste u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Tuzlanskog kantona.

 

(rtvslon.ba)

Ostavi komentar