Srebrenik.NET / Aktuelno / Pomozimo otvaranje Centra za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku

Pomozimo otvaranje Centra za djecu sa posebnim potrebama u Srebreniku

Poštovani,

  

23.10.2012 godine u Srebreniku, u ulici Meše Selimovića bb, svečano je otvoren novoizgrađeni Centar za  dnevni boravak djece s posebnim potrebama. Izgradnja Centra finansirana je od strane općine Srebrenik, UNDP-a BiH i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona.U Dnevnom Centru su planirane aktivnosti  za 70 djece. Finansiranje rada Centra nije definisano, a Udruženje ne raspolaže sredstvima za tu namjenu. Udruženje gradjana penzionera – civilnih invalida I i II kategorije opcine Srebrenik   pokreće akciju za prikupljanje finansijskih sredstava putem donacija u cilju puštanja u rad Centra, čiji je primarni cilj socijalizacija, rehabilitacija  i inkluzija djece s posebnim potrebama s područja općine Srebrenik.

Doniranje finansijskih Sredstava može izvršiti svako pravno i fizičko lice koje  želi svojim doprinosom podržati ovaj plemeniti cilj.

Donirana sredstva će namjenski biti utrošena za prevoz djece, za hranu i napitke za djecu, za materijal za rad, i jednim dijelom za režijske troškove Centra.Iznos sredstava koji planiramo prikupiti, a koji nam je potreban za rad za 5 mjeseci (decembar 2012-april 2013godine) je 20.000,00KM od donatora, a ostala sredstva Udruženje će prikupiti od svojih radionica.

 

 

 

Donacija se moze vrsiti  uplatom sredstava na žiro-račun Udruženja 161-050-00036800-69  kod “RAIFFEISEN BANKE” SREBRENIK a visina donacije zavisi od donatora,a donatori iz inostranstva mogu uplatiti po sledećem  obrazcu :

 

PAYMENT INSTRUCTIONS :

 

Beneficiary Bank :  RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

Swift Code :          RZBABA2S

Address :             ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO BiH  

 

DETAILS OF BENEFICIARY :

 

IBAN CODE :       BA391610500003680069

 

FULL BENEFICIARY NAME:  UDRUGA/UDRUŽENJE GRAĐANA PENZIONERA-CIVILNIH INVALIDA I i II KATEGORIJE OPĆINE SREBRENIK

 

FULL BENEFICIARY ADDRESS : UL. MEŠE SELIMOVIĆA BB , SREBRENIK  BiH

 

Ako želite da učinite jedan humani akt, i vratite osmjeh na lica ovoj djeci, mi Vam se unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem 

 

Pravna i fizička  lica koja doniraju sredstva za rad Centra za Dnevni boravak djece s posebnim ptrebama postaju prijatelji Centra a Udruženje će ih, za uzvrat,  reklamirati na svojoj oficielnoj web stranici www.spektar-srebrenik.org .

Molimo Vas, da ako ste u mogućnosti pomognete radu Centra i njegovom pustanju u rad kako bi naši mališani od 15.decembra 2012 godine naši  mogli boraviti u Centru gdje iskreno najviše žele biti.

 

Više informacija možete dobiti : naš e-mail: [email protected] , ili na brojeve telefona 035 644 212 , mob: 061 732 236 .

 

Predsjednik udruženja,

Enes Džanić

Ostavi komentar