Srebrenik.NET / Aktuelno / Otvoreni poziv za sastanak NVO sektora općine Srebrenik

Otvoreni poziv za sastanak NVO sektora općine Srebrenik

U skladu sa Sporazumom između Općinskog načelnik, Općinskog vijeća i NVO sektora općine Srebrenik potpisanog 01.12.2015. godine, pozivamo:

Organizacije civilnog društva s područja općine Srebrenik (NVO), političke predstavnike, vijećnike/ce, predstavnike nadležnih općinskih službi za rad sa NVO sektorom, na sastanak u prostorijama Plave sale JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, 02.02.2017., s početkom u 13 sati.

Na sastanak su pozvani svi predstavnici NVO sektora, koji su registrirani na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH i BiH, (po 1 predstavnik  za svaku organizaciju), što uključuje i organizacije koje su dio budžeta općine Srebrenik (udruženja boraca, policajaca, sportska i kulturna udruženja, vjerske organizacije).

Inače, Sporazum je potpisan na incijativu Vijeća mladih Općine Srebrenik, koje je i organizator ovog sastanka. Za više informacije, možete kontaktirati na e-mail: [email protected] ili na tel.: 061/963-467 (Aldin Hodžić).

Teme sastanka će biti:

  1. Implementacija Sporazuma između Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i NVO sektora općine Srebrenik
  2. Raspisivanje Javnog poziva općine Srebrenik u tekućoj godini
  3. Jačanje partnerstva općine Srebrenik i NVO sektora
  4. Razno