Opcina Srebrenik

Spisak projekata gdje je OPĆINA SREBRENIK sufinansijer

II

SPISAK PROJEKATA – OPĆINA SREBRENIK KAO SUFINANSIJER (2018. i 2019. godina)

Redni broj

NAZIV PROJEKTA

Vrijednost projekta

Struktura finansiranja

Sufinansijeri

Investitori

Općina

Mjesne zajednice – građani

Viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije i sl.

1

Nabavka radova  na rekonstrukciji regionalne ceste R-461 “Srebrenik-Sladna-Bukva”, u dužini od 1.900 m

1.268.759,08

0,00

0,00

1.268.759,08

JU Direkcija regionalnih cesta TK

2

Sanacija ceste u MZ-i Ćojluk

140.000,00

40.000,00

0,00

100.000,00

JU Direkcija regionalnih cesta TK

3

Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461 “Srebrenik-Sladna-Bukva”, u dužini od 750 m

569.901,42

0,00

0,00

569.901,42

JU Direkcija regionalnih cesta TK

4

Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461 “Srebrenik-Sladna-Bukva”, u dužini od 800 m

699.671,56

0,00

0,00

699.671,56

JU Direkcija regionalnih cesta TK

5

Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a “Srebrenik-Orahovica Donja”, dionica: 1.raskrsnice za Brničane (st.km. 0+492,8)-raskrsnica za Moranjci (st.km.1+320,01) Općina Srebrenik

756.313,00

0,00

0,00

756.313,00

JU Direkcija regionalnih cesta TK

6

Nabavka radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-461a “Srebrenik-Orahovica Donja”, dionica: kroz Srebrenik od st. Km. 0+350 do st.km.(Đulino Brdo-Baduša 470 m)

423.059,29

0,00

0,00

423.059,29

JU Direkcija regionalnih cesta TK

7

Nabavka radova na redovnom održavanju regionalnih cesta TK za period od 15.03.2018.-15.03.2022.g. Na dionici Bukva – Srebrenik i dionici Srebrenik – Orahovica Donja

1.860.208,74

0,00

0,00

1.860.208,74

JU Direkcija regionalnih cesta TK

8

Projekat socijalnog stanovanja CEB II, podprojekat Špionica, općina Srebrenik.

4.074.665,07

0,00

0,00

4.074.665,07

Razvojna banka vijeća Evrope putem Fed.min.raselj. osoba i izbj.

9

Projekat implementacije mjera energetske efikasnosti na objektu Osnovne škole u Podorašju

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Ambasada SAD u BiH putem Vlade TK

10

Izgradnja korita rijeke Tinje izvođenjem prokopa nizvodno od Koprića mosta do ušća Faćkinog potoka

2.070.000,00

870.000,00

0,00

1.200.000,00

EU – IPA

Opć. Srebrenik (Kupovina zemljišta)

11

Regulacija kritičnih tačaka korita rijeke Tinje

260.000,00

30.000,00

0,00

230.000,00

Agencija za vodno područje rijeke Save

12

Sanacija lokalnog puta u Gornjem Srebreniku

200.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Svjetska banka putem Fed.min.vodopr.

13

Sanacija i izgradnja kuća te ekonomski oporavak oštećenih u poplavama

832.000,00

82.000,00

0,00

750.000,00

UNDP i Hilfswerk

14

Rekonstrukcija objekta JU SRC Srebrenik (Mjere energijske efikasnosti, sportski parket, priključak na gradsku toplanu)

419.146,00

200.000,00

0,00

219.146,00

UNDP, Min. Prostornog uređenja TK

II

UKUPNO

13.973.724,16

1.322.000,00

0,00

12.651.724,16

 

U sljedećoj tabeli možete pogledati u dvije odvojene kolone ukupne iznose projekata čija implementacija je provedena kroz naš budžet, kao i one čija je implementacija provedena na području Srebrenika ali su sredstva uplaćena izvođačima direktno od finansijera projekata.

Redni broj

REKAPITULACIJA

Ukupna vrijednost projekata

Struktura finansiranja

Općina

Mjesne zajednice – građani

Viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije i sl.

I

IMPLEMENTACIJA PROJEKATA – OPĆINA SREBRENIK KAO INVESTITOR

4.206.536,81

2.650.836,97

135.858,56

1.419.841,28

II

IMPLEMENTACIJA PROJEKATA – OPĆINA SREBRENIK KAO SUFINANSIJER

13.973.724,16

1.322.000,00

0,00

12.651.724,16

III

UKUPNO (I + II)

18.180.260,97

3.972.836,97

135.858,56

14.071.565,44

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …