Top 100 Projekata na podrucju opcine Srebrenik

Lista 100 projekata finansiranih u toku 2018. i 2019 u Srebreniku

U narednoj tabeli je prikaz projekata finansiranih u toku 2018. i 2019. godine.

Redni broj

NAZIV PROJEKTA

Vrijednost projekta

Struktura finansiranja

Općina kao investitor

Sufinansijeri

Mjesne zajednice – građani

Viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije i sl.

1

Usluge popravki i održavanja cesta, mostova i nasipa

99.852,90

99.852,90

0,00

0,00

 

2

Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže za naselje Lisovići

7.312,50

0,00

0,00

7.312,50

Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK

3

Izvođenje detaljnih hidrogeoloških radova i izrada Izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B-5A

147.221,10

0,00

0,00

147.221,10

FZO FBiH; Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK

4

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Špionica-Ravnuše-zgrada Štaba TO (Austrougarski put)

8.073,00

8.073,00

0,00

0,00

 

5

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Ravnuše

52.487,55

52.487,55

0,00

0,00

 

6

Izrada Elaborata o geološkom i geotehničkom ispitivanju tla za potrebe izgradnje prečistača otpadnih voda Duboki Potok

1.790,10

1.790,10

0,00

0,00

 

7

Izrada elaborata geomehanike za most za poslovnu zonu Tinja Gornja

1.979,64

1.979,64

0,00

0,00

 

8

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja postojećeg makadamskog puta u Potpeću – Blagići, od pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanvića

1.743,30

1.743,30

0,00

0,00

 

9

Izrada elaborata o uređenju korita rijeke Tinje kod prečistača Duboki Potok

5.220,00

5.220,00

0,00

0,00

 

10

Izrada glavnog projekta za filtersko postrojenje ˝Glib˝sistema vodosnabdijevanja Falešići – Brnjičani

5.364,45

0,00

0,00

5.364,45

Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK

11

Izrada elaborata sanitarno zaštitnih zona za bunare Ekonomija I i Ekonomija II

5.920,00

5.920,00

0,00

0,00

 

12

Revizija glavnog projekta uređaja za tretman otpadnih voda za naselje Duboki Potok, Bjelave i Ljenobud

936,00

936,00

0,00

0,00

 

13

Izrada glavnog projekta sanacije puta u Potpeću, dionica Blagići – OŠ Tinja

3.455,01

3.455,01

0,00

0,00

 

14

Nadzor nad izvođenjem detaljnih hidrogeoloških radova i izrada izvještaja o eksploatacionoj količini i kvalitetu vode iz bunara B-5A

4.621,50

4.621,50

0,00

0,00

 

15

Izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izrada Glavnog projekta bunara Ekonomija II Tinja

6.996,60

6.996,60

0,00

0,00

 

16

Izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekat uvođenja bunara B5A u sistem vodosnabdijevanja općine Srebrenik

6.715,80

6.715,80

0,00

0,00

 

17

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Stari Dom u D. Srebreniku – Golo Brdo

3.498,30

3.498,30

0,00

0,00

 

18

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Bjelave-Kuge-Like

5.832,45

5.832,45

0,00

0,00

 

19

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u Špionici Srednjoj

5.756,40

5.756,40

0,00

0,00

 

20

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Dom Hodžići-Hrvati

5.758,74

5.758,74

0,00

0,00

 

21

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta u od mosta u Ormanici, Orion – Gornji Hrgovi

5.837,13

5.837,13

0,00

0,00

 

22

Asfaltiranje puta u Seoni

58.649,00

58.649,00

0,00

0,00

 

23

Izvođenje radova na asfaltiranju sokaka u Ljenobudu

71.422,65

49.992,65

21.430,00

0,00

 

24

Asfaltiranje sokaka u Rapatnici – Sokak Sječe -Zulfina kuća

59.993,04

47.993,04

12.000,00

0,00

 

25

Asfaltiranje puta za Hrid MZ Zahirovići

18.750,42

13.150,42

5.600,00

0,00

 

26

Asfaltiranje dijela puta Kieljak-Rapatnica

69.941,62

69.941,62

0,00

0,00

 

27

Asfaltiranje puta prema Benku

71.428,57

50.000,00

21.428,56

0,00

 

28

Izgradnja sportskog terena u Uroži

5.996,25

5.996,25

0,00

0,00

 

29

Izrada Elaborata geodezije za most za poslovnu zonu Tinja Gornja

877,50

877,50

0,00

0,00

 

30

Izrada glavnog projekta za most i pristupnu saobraćajnicu za poslovnu zonu Tinja Gornja

6.200,00

6.200,00

0,00

0,00

 

31

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i asfaltiranja postojećeg makadamskog puta u Potpeću – Blagići, od Pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanovića

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

 

32

Nadzor nad izvođenjem radova nastavka izgradnje ulične rasvjete u Potpeću, naselje Blagići – Cvjetkovići

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

 

33

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije puta Špionica-Ravnuše-zgrada Štaba TO ("Austrougarski put")

2.691,00

2.691,00

0,00

0,00

 

34

Revizija Glavnog projekta kanalizacijske mreže za naselje Lisovići

1.345,50

1.345,50

0,00

0,00

 

35

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije i asfaltiranja postojećeg makadamskog puta u Potpeću – Blagići, od Pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanovića

936,00

936,00

0,00

0,00

 

36

Revizija Glavnog projekta za filtersko postrojenje “Glib” sistema vodosnabdijevanja Falešići-Brnjičani

1.860,30

1.860,30

0,00

0,00

 

37

Revizija Glavnog projekta postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za potrošače u zoni II u Srebreniku

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

 

38

Izrada Glavnog projekta kanalizacijske mreže sa priključkom na uređaj za prečišćavanje za poslovnu zonu Špionica i MZ Špionica Donja

7.464,60

7.464,60

0,00

0,00

 

39

Nastavak izgradnje ulične rasvjete u Potpeću, naselje Blagići – Cvjetkovići

21.554,91

6.554,91

0,00

15.000,00

Federalno ministarstvo ras. osoba i izbjeglica

40

Izgradnja sportskog terena u Seoni

6.997,77

6.997,77

0,00

0,00

 

41

Uvođenje izvorišta "Česma" u vodovodni sistem Straže (rekonstrukcija)

39.956,09

39.956,09

0,00

0,00

 

42

Rekonstrukcija i asfaltiranje postojećeg makadamskog puta u Potpeću – Blagići, od Pravoslavne crkve do imanja Riste Jovanovića      

99.996,65

39.996,65

0,00

60.000,00

Federalno ministarstvo ras. osoba i izbjeglica

43

Rekonstrukcija puta Dom Hodžići – Hrvati

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

 

44

Asfaltiranje puta Fidaci-Falešići I FAZA

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

 

45

Asfaltiranje puta Fidaci-Falešići II FAZA

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

 

46

Servisna saobraćajnica poslovna zona Špionica I

142.000,00

142.000,00

0,00

0,00

 

47

Sanacija puta kroz Lušnicu I FAZA

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

 

48

Sanacija puta kroz Lušnicu FAZA II

55.000,00

40.000,00

0,00

15.000,00

JU Direkcija reg. cesta TK

49

Asfaltiranje sokaka u Ibrićima

32.000,00

25.600,00

6.400,00

0,00

 

50

Rekonstrukcija puta Glavni most u Bjelave-Kuge-Like

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

 

51

Asfaltiranje puta u D. Potoku pored džamije

50.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

 

52

Asfaltiranje puta za Bogdanoviće FAZA III

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Min. za rad, soc.politiku i povratak TK

53

Sanacija i rekonstrukcija cesta u Općini Srebrenik, dionica: silaz sa mag.puta kod pumpe "Gazprom" – MZ Srednja Špionica – MZ Cerik do granice sa općinom Gradačac (alternativni put kroz tunel "Ormanica")

140.000,00

40.000,00

0,00

100.000,00

GSM licenca (Federalno ministarstvo)

54

Sanacija i rekonstrukcija cesta u Općini Srebrenik, dionica: silaz sa mag.puta u Ormanici prema MZ Gornji Hrgovi

60.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

GSM licenca (Federalno ministarstvo)

55

Rekonsturkcija puta G.Srebrenik V FAZA

150.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

Fed. ministarstvo prostornog uređenja

56

Rekonstrukcija puta od magistralnog puta za Brezje

20.003,49

20.003,49

0,00

0,00

 

57

Sufinansiranje izgradnje vodovoda u naselju Cage

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

 

58

Sufinansiranje izgradnje vodovoda u naselju G. Moranjci

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

 

59

Regulacija korita dijeke Tinje uzvodno od mosta u Dubokom potoku.

129.870,00

129.870,00

0,00

0,00

 

60

Izrada karte upotrebne vrijednosti zemljišta

107.869,32

0,00

0,00

107.869,32

Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK

61

Sufinansiranje troškova registracije novih obrta

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

 

62

Izgradnja dijela ulice Džemala Bijedića

160.839,48

110.839,48

50.000,00

0,00

 

63

Izgradnja kanalizacionog kolektora – dovršetak kanalizacije Bijelića brdo

40.479,77

40.479,77

0,00

0,00

 

64

Izrada glavnog izvedbenog projekta za rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnice – ulica Džemal ef. Čauševića sa spojem sa ulicom Hazima Fazlića

1.755,00

1.755,00

0,00

0,00

 

65

Izrada projekta za izgradnju dijela ulice I.Cvike i Srebreničkog odreda

1.977,30

1.977,30

0,00

0,00

 

66

Izrada izmjena i dopuna projekta za izgradnju kanalizacije na Bijelića brdu i kanalizacije Ćehaje- Ježinac

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

 

67

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kanalizacije Ćehaje i Ježinac

1.404,00

1.404,00

0,00

0,00

 

68

Izgradnja kanalizacije Ćehaje i Ježinac

204.995,70

17.995,70

0,00

187.000,00

FZO FBiH; Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr. TK

69

Nadzor nad izgradnjom ulice do zgrade Cobra

2.281,50

2.281,50

0,00

0,00

 

70

Izvođenje radova na izgradnji ulice kroz Spahijinu njivu.

142.808,56

142.808,56

0,00

0,00

 

71

Izgradnja EE javne rasvjete (MZ Kuge, Podorašje, D. Srebrenik i Sladna-Hodžići)

32.385,60

7.385,00

0,00

25.000,00

Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK

72

Izgradnja EE javne rasvjete (MZ Ljenobud, Previle, G.Moranjci, Ibrići, G. Hrgovi  i Brezik)

115.388,68

0,00

0,00

115.376,04

Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK

73

Izgradnja EE javne rasvjete (MZ Špionica Centar, Tinja G, Tinja D, Jasenica, Kuge, Luka, Pirage, Sladna -Hodžići i Srednja Špionica)

90.811,42

0,00

0,00

90.811,42

Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK

74

Izgradnja EE javne rasvjete u ulici Bosanskih branilaca

8.089,96

0,00

0,00

8.089,96

Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK

75

Izgradnja EE javne rasvjete  (MZ Špionica D., Čekanići, Brnjičani, D. Srebrenik, Dedići, Lipje, Lisovići, Kurtići, Ibrići i dovršetak I faze u Srebreniku)

128.698,83

0,00

0,00

128.698,83

Ministarstvo prostornog ur. i zaštite ok. TK

76

Izgradnja toplovoda za SPO COBRA u Srebreniku

53.965,62

53.965,62

0,00

0,00

 

77

Interventni radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

19.016,25

19.016,25

0,00

0,00

 

78

Održavanje gradskih fontana z a2018. godinu

9.983,62

9.983,62

0,00

0,00

 

79

Poslovi ZKP za 2018. godinu

297.000,00

297.000,00

0,00

0,00

 

80

Izrada LEAP-a općine Srebrenik za 2018-2023

29.010,15

6.010,15

0,00

23.000,00

FZO FBIH

81

Izvođenje radova na popravci kolovoza ulica sa uređenjem parking prostora i izrade horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u gradu Srebrenik za 2018 godinu

50.003,34

50.003,34

0,00

0,00

 

82

Izvođenje radova na održavanju javne ulične rasvjete u općini Srebrenik za 2018

56.900,30

56.900,30

0,00

0,00

 

83

Asfaltiranje ulice na Bijelića Brdu

22.767,03

13.767,03

9.000,00

0,00

 

84

Nadzor nad izgradnjom EE javne ulične rasvjete po mjesnim zajednicama i općini Srebrenik

7.423,30

7.423,30

0,00

0,00

 

85

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnju toplovodnog kraka prema SPZ Cobra

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

 

86

Izvođenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2

296.163,96

146.163,96

0,00

150.000,00

FZO FBIH

87

Izgradnja dijela ulice Džemaludina Ef. Čauševića

58.349,70

58.349,70

0,00

0,00

 

88

Ugovor o prenosu stalnih sredstava u okviru projekta registracije nekretnina

18.924,75

0,00

0,00

18.924,75

Federalna uprava za geod. i imovinsko-pravne poslove

89

Certificiranje sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

2.808,00

2.808,00

0,00

0,00

 

90

Sanacija klizišta Kuge, Zubovo Brdo i obale Kugićkog potoka u Bjelavama

21.411,00

10.705,50

0,00

10.705,50

KU CZ Tuzla

91

Izrada projekta sanacije klizišta Lisovići

8.950,50

1.475,25

0,00

7.475,25

KU CZ Tuzla

92

Izvođenje radova na sanaciji klizišta u Seoni

4.992,16

0,00

0,00

4.992,16

KU CZ Tuzla

93

Izvođenje hitnih i sanacionih mjera nastalih od poplava i klizišta u 2018.g. (Kuge, Cage i Potpeć)

27.300,00

27.000,00

0,00

0,00

 

94

Izrada projekta sanacije klizišta Strančevica – Tinja Donja

8.899,99

1.899,99

0,00

7.000,00

KU CZ Tuzla

95

Nabavka informatičke opreme za CZ

3.256,06

3.256,06

0,00

0,00

 

96

Hidraulična crijeva za PVJ

6.334,38

6.334,38

0,00

0,00

 

97

Preventivne mjere zaštite od poplava i klizišta u naseljima Kiseljak, Babunovići, Srebrenik 2 i Donji Srebrenik

7.473,00

7.473,00

0,00

0,00

 

98

izrada glavnog projekta za sanaciju klizišta u Hrgovima

8.424,00

1.424,00

0,00

7.000,00

KU CZ Tuzla

99

Revitalizacija kompleksa stari grad – Parking i staze

58.000,00

20.000,00

0,00

38.000,00

Turistička zajednica TK

I

UKUPNO

4.206.536,81

2.650.836,97

135.858,56

1.419.841,28

 

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …