Plan uređenja tuzlanskog dijela Majevice: Moguća gradnja sportskih terena i hotela

Nacrt plana zone rekreacije na Staroj Majevici je usvojen, a prema njemu je na tuzlanskom predjelu planine, između ostalog, moguća gradnja sportskih terena i hotela. Vlast već poziva investitore koji će uložiti sredstva u ovaj predio planine sa kapacitetima za razvoj.

Planina Majevica na svim svojim područjima unazad nekoliko godina postala je prilično zanimljiva za planinare, trkače, bicikliste, ali i sve ostale zaljubljenike u prirodu. Zahvaljujući entuzijastima, ali i određenim dijelom gradske vlasti, već je počelo uređenje nekoliko predjela.

Kako bi se građanima, ali i turistima ponudili novi sadržaju za relaksaciju i odmor, Gradsko vijeće Tuzle naložilo je izradu Zoning plana zona rekreacije Stara Majevica i Zeleni kamen. Ovaj dokument u svom nacrtu vijećnici su već usvojili, a vlast je u potrazi za potencijalnim investitorima.

“Usvajanjem nacrta plana zone rekreacije Stara Majevica i Zeleni kamen, stvorili su uslovi za potencijalne investitore, kako bi što lakše dobili dozvole te da se na ovom prostoru počnu izgrađivati sportski tereni. Riječ je o jednom veoma lijepom ambijentu koji priroda nudi, a ovaj dio Tuzle treba dobiti novi sjaj u kojem će naši sugrađani imati priliku provoditi svoje slobodno vrijeme,” kazala je predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle Nataša Perić.

Prostorna cjelina Stara Majevica se nalazi u okviru urbanog područja Dokanj i Breške i ukupne je površine 6,43 hektara, dok se prostorna cjelina Zeleni kamen nalazi u okviru urbanog područja Gornje Obodnice, veći dio pješačke staze smješten je u okviru urbanog područja Brešaka i sve ukupno zauzima površinu od 7,06 hektara.

Riječ je o lokalitetima čiji prirodni kapaciteti nisu u potpunosti iskorišteni, a idealni su za kreiranje sadržaja koji će doprinijeti turističkoj ponudi Tuzle.

Kako je navedeno u zoning planu, prostorna cjelina je zamišljena kao zona turizma, sporta i rekreacije te joj je potrebno pristupiti sa izrazito velikim oprezom, kako se zaštitna, zdravstvena, psihosomatska, estetska i druga uloga ovog dijela planine Majevice ne bi narušila.

“Prostorne cjeline se nalaze na sjevernom dijelu Tuzle i prostornim planom grada od 2010. do 2030. godine, su utvrđeni dijelovi šuma i šumskog zemljišta, između ostalih, područja južnih padina Majevice (Stara Majevica), odnosno utvrđen je nivo zaštite ‘zaštićeni pejzaž’ u svrhu očuvanja kopnenih pejzaža, priobalnih područja i rekreacije za područje Gornjih Brešaka i Gornje Obodnice (lokalitet Zeleni kamen),”navodi se u zoning planu koji je izradio Zavod za urbanizam Tuzle.

Ova prostorna cjelina ima brojne prednosti kad je u pitanju njen položaj.

“Prije svega je riječ o udaljenosti od užeg gradskog područja (okvirno 15 kilometara) što implicira prirodni šumsko-planinski ambijent sa nižom temperaturom, prirodnom hladovinom i veoma čistim zrakom. Ovo mirno područje je izolovano od gradske buke i zagađenja sa lijepim pogledom na šire okruženje. Gledajući prema jugu pogled seže sve do sjevernih padina planina Konjuh i Ozren, jezera Modrac, kao i većih dijelova područja gradova Tuzle, Živinica i Lukavca, a prema sjeveru preko područja općine Čelić i Distrikta Brško sve do rijeke Save”, pojašnjeno je.

U pogledu saobraćajne povezanosti, lokalitet Stara Majevica se nalazi neposredno uz regionalni put koji povezuje Tuzlu i Čelić, a lokalitet Zeleni Kamen je uz cestu koja povezuje naselja Dokanj, Breške, Gornju Obodnicu i Drijenču. Ove dvije lokacije su međusobno povezane pješačkom stazom čija dužina iznosi okvirno tri kilometra.

“Vegetaciju Stare Majevice i Zelenog kamena čini bjelogorično drveće i grmlje koje dominira te crnogorica koja se nalazi u manjim ili većim grupama. Kod svih vrsta drveća opšta vitalnost je dobra. Na blažim padinama uz hrast kitnjak, pored graba nalaze se još, poljski brijest, srebrolisna lipa, krupnolisna lipa, bagrem, gorski javor, jasen domaći, klen i drugi. Sprat grmlja je gust i raspoređen po cijeloj površini, a najviše su zastupljeni: ljeska, kalina, drijen, svib, veprina, kupina i drugi”, ističe se u zoning planu.

Kada je riječ o mogućnostima izgradnje, uređenja i korištenja prostorne cjeline zavisno od prirodnih i stvorenih uslova, iz Zavoda za urbanizam Tuzle navode da je ona ograničena na objekte koji se svojom arhitekturom, namjenom, dimenzijama i materijalizacijom mogu uklopiti u šumsko-planinski ambijent, pri tome ga ne narušavajući ni na jedan mogući način.

“Također, imajući u vidu prirodne posebnosti i mogućnost očuvanja ovog vrijednog zelenog prostora na obje lokacije, a za buduće generacije kao imperativa održivog razvoja, planirana je uglavnom bazična, saobraćajnu infrastruktura te vidikovci, platoi, staze i sportski tereni sa pratećim sadržajima. Izuzetno, ostavlja se mogućnost izgradnje smještajnih sadržaja na obje lokacije i to manjeg kapaciteta na tačno definisanim mikrolokalitetima. Na Staroj Majevici je to greben koji se proteže u pravcu istok – zapad, na kojem je moguće postavljanje hotelskog, odnosno turističko-ugostiteljskog sadržaja. Na Zelenom kamenu na padini koja se proteže u pravcu sjever – jug je planirana izgradnja hotela kapaciteta okvirno od 60 do 120 kreveta. Također, ostavlja se mogućnost izgradnje drugih turističko-ugostiteljskih sadržaja na privatnim parcelama, ukoliko vlasnici ovih parcela za to pokažu interes,” naglašeno je.

Inače, Tuzla trenutno na snazi ima detaljan planski dokument za prostornu cjelinu Grabov potok, odnosno Regulacioni plan donesen 2016. godine, međutim, njegova realizacija do danas nije počela zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa.

The post Plan uređenja tuzlanskog dijela Majevice: Moguća gradnja sportskih terena i hotela appeared first on Kameleon M&M.

Powered by www.Srebrenik.net

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …