NVO Justicia, nagrada za borbu protiv korupcije
NVO Justicia, nagrada za borbu protiv korupcije

Nagrada za borbu protiv korupcije i našem srebreničaninu Ervinu Turbiću i NVO JUSTICIA iz Srebrenika

“Moramo promijeniti svijest građana ovdje u BiH tako da svi, muškarci, žene i djeca, shvate da korupcija nije normalna pojava, da nije nužna, i da ju ne treba prihvatiti,” istakla je ambasadorica Cormack prilikom dodjele nagrada pojedincima i organizacijama koje prevode borbu protiv korupcije u BiH.

U kategoriji nevladinih organizacija, priznanje dobija NVO JUSTICIA IZ SREBRENIKA Za upornost i predanost u suočavanju sa problemima korupcije u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru.

NVO Justicia je osnovana u februaru 2013. godine, sa ciljem promovisanja jednakopravnosti građana i eliminisanja svih formi diskriminacije. JUSTICIA nudi pravnu pomoć i druge vrste pomoći iz oblasti zaštite ljudskih prava pojedincima i pripadnicima marginaliziranih grupa.

 

NVO Justicia, nagrada za borbu protiv korupcije
NVO Justicia, nagrada za borbu protiv korupcije

2013. godine JUSTICIA se pridružila organizaciji ACCOUNT u borbi protiv korupcije I nepotizma pri zapošljavanju u javnom sektoru. Iste godine Justicia je podnijela žalbu protiv Upave Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona I njegovog bivšeg direktora zbog sumnje o nepravilnostima u procesu zapošljavanja u Zavodu. Justicia je dokumentaciju predala policiji sa ciljem dokazivanja zloupotrebe položaja zvaničnika Zavoda pri zapošljavanju rodbine I stranačkih kolega.

2014.godine, nakon razarajućih poplava u BiH, Justicia se pridružila lokalnoj mreži civilnog društva BRANA kako bi pomagala žrtvama poplavljenih područja u Tuzlanskom kantonu, te se angažovala na monitoringu i prijavljivanju zloupotrebe fondova za obnovu od poplava u opštinama u okolini Tuzle.

U august i septembru 2014. godine, Justicia je uradila analizu korupcije u domenu zapošljavanja u javnom sektoru. Analiza je uključivala pregled svih procedura zapošljavanja u 106 institucija I 77 javna preduzeća. 2015. godine, kada je izvještaj završen i prezentiran javnosti, objavljeno je da 50% javnih institucija I 60% javnih preduzeća nema procedura niti kriterija u procesu zapošljavanja. To znači da su se ljudi zapošljavali direktno, bez objave konkursa. Tokom ove analize Justicia je izradila set preporuka za svaku instituciju i preduzeće, te su svakoj instituciji te preporuke I dostavljene.

 

Ambasadorica Cormack naglasila je i tri stvari koje se moraju desiti kako bi BiH postigla napredak u borbi protiv korupcije: “Prvo, pravosudni sistem mora biti spreman da istražuje i procesuira slučajeve korupcije. Moramo biti spremni podržati i zaštititi hrabre pojedince koji se pojavljuju kao zviždači. Drugo, moramo bolje koordinirati aktivnosti na izgradnji institucionalnih kapaciteta pravosuđa. Treće, moramo uraditi više da bismo angažovali javnost u borbi protiv korupcije.”

Ervinu i NVO Justicia, čestitke od srca i od Srebrenik:NETwork tima.

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …