Načelnik Općine Srebrenik Nihad Omerović: Ruši me rodbina iz moje SDA

Načelniče, problemi u Srebreniku na liniji načelnik – općinska SDA su evidentni. Šta se dešava?

– U općini Srebrenik posrijedi je kulminacija višegodišnjeg sukoba. Sa jedne strane, tu su nastojanja da se putem političkih institucija, koje evidentno postaju političke organizacije svedene na autokratski princip rada korištenjem modela isključivosti, djeluje na taj način da se kroz institucije vlasti, a ovdje mislim na Općinsko vijeće i izvršnu vlast, u konačnici uspostavi sistem baziran na poslušnim i podobnim kadrovima.

Privatno vlasništvo

Sa druge strane, tu su nastojanja i otvoreni vapaj javnosti da se stane ukraj pomenutom modelu koji sigurno ne vodi dobrobiti niti jedne političke stranke niti općine kao lokalne zajednice, a posebno ne građana u cjelini.

Pojedinci u SDA i Vama predbacuju sve ovo o čemu govorite.

– Kao nositelj izvršne vlasti, ja jednostavno ne mogu i neću biti dio sistema koji će donositi ili pak sprovoditi takav način rada i organizovanja. I ja to sad javno govorim. Predmetni autokratski model je baziran na kriteriju podobnih i poslušnih kadrova i već je postalo uveliko poznato javnosti općine Srebrenik da se putem organa Općinskog odbora SDA Srebrenik sprovode inscenirane aktivnosti koje navode na zaključke da općinski načelnik loše radi svoj posao, da ne sarađuje sa stranačkim organima, a sve kako bi se od te interesne grupe, koja je dio rukovodstva SDA Srebrenik, općinski načelnik diskreditovao i doveo u sukob sa članstvom SDA i građanima općine Srebrenik.

Zašto ste se sad našli na meti te, kako kažete, interesne grupe?

– U suštini, kategoričkim odbijanjem sprovođenja ličnih i porodičnih interesa određenog dijela rukovodstva SDA Srebrenik koja je dugi niz godina upravljala procesima i svim vrstama podobnog kadrovisanja, našao sam se na meti politike isključivosti na način da je sačinjen plan diskreditovanja moje ličnosti i pozicije općinskog načelnika. Kao prilog ovoj tvrdnji navodim bespredmetno povlačenje tri tačke dnevnog reda sa zadnje sjednice Općinskog vijeća, a koje se tiču problematike finansijskog poslovanja, inicirane od predsjedavajućeg Općinskog vijeća i predsjedavajućeg Kluba SDA OV Srebrenik. Evo i ovako kategorično izjavljujem i poručujem da bilo kakav vid pritisaka, naređenja, planova diskreditovanja neće dovesti do promjene u radu koji je utemeljen na programskoj platformi općinskog načelnika, te da rodbinske i prijateljske veze neće biti sprovođene kroz rad izvršne vlasti.

 Omerović: U KO SDA sjede ljudi iz Srebrenika o kojima govorim - Načelnik Općine Srebrenik Nihad Omerović: Ruši me rodbina iz moje SDA
Omerović: U KO SDA sjede ljudi iz Srebrenika o kojima govorim

I Vi ste član SDA? Zbog čega nemate podršku stranke?

– Koliko god da se pokušavalo sve ovo podvesti pod plašt politike SDA, to nije istinska i temeljna politika SDA, nego su u pitanju pojedinci koji su svojim djelovanjem na nivou OO SDA Srebrenik doveli ovu stranku u privatno vlasništvo, odstranjujući i isključujući svakog onog ko drugačije razmišlja. Da li je to demokratska i da li je to istinska SDA u općini Srebrenik? Ne, nije.

Zbog čega ste zaobišli Kantonalni odbor i pisali predsjedniku SDA?

– Raniji dopis koji sam objavio i poslao u Sarajevo nisam uputio na znanje i postupanje SDA TK-a, jer bi njegov sadržaj bio pogrešno protumačen, s obzirom na to da se sadržaj dopisa najvećim dijelom odnosi na predstavnike Izvršnog odbora kantonalne SDA koji dolaze iz općine Srebrenik. Taj dopis je kasnije rezultirao iznošenjem većeg broja primjedbi na rad općinskog načelnika i njegov odnos prema organima SDA, posebno na zadnjoj sjednici IO SDA TK-a i to od potpredsjednika ovog odbora koji je sa područja općine Srebrenik.

Očekujete li pomoć iz Sarajeva?

– Pomoć ne očekujem niti tražim sa bilo kojeg nivoa, nego samo ukazujem na probleme i interesna djelovanja, koja su prešla granicu dopustivog. U svemu ovome, imajući u vidu intenciju dešavanja, svoj konačan sud će dati istinski a ne interesni, odjučerašnji članovi i kadrovi SDA, kao i građani općine Srebrenik koji su ili će biti svjesni svih detalja kako trenutnih, tako i svih ranijih dešavanja.

Sud građana

Za svoj rad svakako će polagati račune građanima i zakonu. Dali smo obećanja i njih ne smijemo iznevjeriti.

Sigurni ste da građani neće nasjesti na priče koje dolaze iz ovih interesnih krugova?

– Građani općine Srebrenik su birali i izabrali općinskog načelnika sa 13.155 glasova. To napominjem iz razloga da je svima poznato da općinskog načelnika nije birao pojedinac niti bilo koji finansijski moćnik niti bilo koja interesna grupa. Ako bude trebalo, građani će ponovo odlučivati, a potom birati. Ističem da nikada niti pred bilo kime neću odustati od principa svog dosadašnjeg rada, programske platforme i programskih ciljeva, kao i zakonitosti svoga rada. Poštivaću samo legalne i legitimne odluke relevantnih institucija. A za sva pojedinačna i konkretna interesna djelovanja o kojima govorim posjedujem i dokaze, s kojima je i javnost uveliko upoznata.

Da li se Vi na ovaj način razračunavate sa pojedincima u SDA Srebrenik?

– Osnovni cilj mog obraćanja jeste uspostavljanje pravednijeg modela rada i djelovanja u okviru svih lokalnih institucija. Ja ništa lično nemam niti protiv jednog čovjeka, ali ću koristiti sve legalne i legitimne modele da stanje na nivou lokalne zajednice svi zajedno podignemo na kvalitetniji i bolji nivo, da bismo svi zajedno bolje i kvalitetnije živjeli.

Pise: M.Aljic Izvor: Oslobodjenje.ba

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …