Danas održana radionica za članove Mreže za smanjenje rizika od poplava

U Hotelu „Lukavac“, održana je radionica za članove Mreže za smanjenje rizika od poplava u okviru projekta „Održivi oporavak na lokalnom nivou“, kojeg implementira World Vision, sredstvima Evropske unije. Radi se o sredstvima od 220.000 eura za pet općina i to: Lukavac, Gračanicu, Srebrenik, Kalesiju, sve iz FBiH i Petrovo iz RS.
Na početku radionice, prisutnima se obratio Sveto Đurđević, projekt menadžer na projektu, koji je prisutne upoznao sa projektom i aktivnostima koje će e provoditi u okviru njega.
„Projekat se može podijeliti u dvije grupe aktivnosti, prva je fokusirana na revidiranje planske dokumentacije vezane za oblast zaštite i spašavanja, tačnije revidiranje dokumenta Plan zaštite i spašavanja, sa akcentom na poplave. Drugi dio aktivnosti, odnosi se na male okolišne akcije, koje pretpostavljaju čišćenje riječnih korita, kanala, pošumljavanje, saniranje manjih klizišta, kazao je Đurđević.
Mujo Rančić iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u ulozi konsultanta World Vision-a, na današnjoj radionici je prezentirao Procjenu rizika na globalnom nivou i okvir za smanjenje rizika od katastrofa (period 2015.-2030. Sendai), Procjenu rizika i plan zaštite i spašavanja na državnom, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou – legislativa i trenutno stanje, te Procjenu rizika, matricu rizika – način i metodi izrade.
Nakon prezentacije, članovi radne gtupe i predstavnici MZ općine Lukavac, radili su ugrupama na izgradnji povjerenja na lokalnom nivou, te mogućnostima za rješavanje problema, kao i izazovima i rješenjima na lokalnom nivou sa gledišta civilne zaštite.
Sadržaj preuzet sa stranice Lukavac.ba Srebrenik.NETwork

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …