Srebrenik.NETwork

Tuzlanski kanton bilježi rast u svim ekonomskim pokazateljima

Prema izračunu Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Tuzla je grad broj jedan po razvijenosti u Tuzlanskom kantonu u 2016. S druge strane, na zadnjem mjestu po tim pokazateljima je Općina Sapna.
Što se tiče poduzetničke klime statistika pokazuje da je ukupan broj poslovnih subjekata u TK bio 20.510 što predstavlja porast od 2,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Broj registriranih pravnih lica u TK u 2016. iznosio je 9.071, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 265 ili 3,0%. Broj registriranih pravnih osoba u TK u ukupnom broju registriranih pravnih osoba u Federaciji sudjeluje sa 16,3%.

Osim broja pravnih lica u TK-u je u 2016. bio i porast broja obrtničkih radnji. Tako je u ovom Kantonu u 2016.broj registrovanih obrtnika za 2,8% viši u odnosu na 2015. godinu
Sa druge strane, recimo u Federaciji, vidljiv je pad broja registracije malih obrtničkih radnji i to za 0,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Rast izvoza

Izvoz iz TK-a u ukupnom izvozu FBiH sudjeluje sa 20,3% što je značajan postotak. Stoga je pozitivna vijest da je u 2016. izvoz iznosio 1.269 milijuna KM što je za 6,2 % više u odnosu na prethodnu godinu.
Povećanje izvoza zabilježeno je u većini općina TK, a najviše u Živinicama za 42,3%, Čeliću za 23,4% i Kalesiji za 19,5% dok je najveće smanjenje izvoza zabilježeno u općinama Teočak za 60,9% i Sapna za 21,4%.

U 2016. godini u Federaciji BiH ostvaren je uvoz u ukupnom iznosu od 10.925 mil. KM što je za 2,3% više u odnosu na 2015. godinu. U TK uvoz iznosi 1.547 mil. KM što je za 0,1% više u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz TK-a učestvuje u ukupnom uvozu FBiH sa 14,2%.

Najviše povećanje uvoza zabilježeno je u općinama Teočak za 411,2%, Sapna za 197,8% i Srebrenik za 15,0%, dok je najveće smanjenje uvoza zabilježeno u općinama Lukavac za 13,0% i Doboj-lstok za 2,7%.
U TK prosječna plaća iznosi 744 KM što je više za 1,5% u odnosu na 2015. godinu i što je 88,3% u odnosu na prosjek FBiH.Najviše povećanje prosječne mjesečne plaće zabilježeno je u Gradačcu za 4,0%, Živinicama za 3,8% i Teočaku za 3,3%, dok je smanjenje zabilježeno jedino u općini Čelić za 0,8%.