Srebrenik.NET / Aktuelno / Pomoći možeš i ti! – Emisija “Odličan, 5+”

Pomoći možeš i ti! – Emisija “Odličan, 5+”

Pomozi i ti!

Iako je projekat „Odličan, 5 plus!“ u potpunosti u skladu sa usvojenom strategijom protiv maloljetničkog prijestupništva Kantona Sarajevo i Federacije BiH, aktivnost pod brojem

1.1-4 priprema afirmativnih odgojno obrazovnih projekata u saradnji sa elektronskim medijima, inicijatori projekta već dvije godine nisu naišli na razumijevanje predstavnika općinskih, gradskih, kantonalnih i federalnih vlasti u Bosni i Hercegovini.

Agencija Mark IN u saradnji sa UJJK „Zmajevi u BiH“, te NVO BOA bezuspješno je pokušavala zadobiti pažnju i podršku vlasti na svim nivoima. U protekle dvije godine obraćali smo se za podršku putem svih mogućih kanala komunikacije zadovoljavajući i poštujući sve formalno-pravne procedure i rokove.

U proteklom periodu obraćali smo se za podršku: Ministarstvu civilnih poslova BiH, premijeru Kantona Sarajevo – gdinu. Besimu Mehmedoviću, Ministru obrazovanja u Kantonu Sarajevo – gdinu. Safetu Keši, Vladi Brčko distrikta, zamjeniku gradonačelnika grada Sarajeva – gdinu. Igoru Kamočajiu, načelnicima općine Centar Sarajevo – gdin. Dževad Bećirević, općine Novo Sarajevo – gdin Nedžad Koldžo, općine Novi Grad – gdin. Damir Hadžić, općine Ilidža – gdin. Amer Ćenanović, općine Vogošća – gdin. Asim Sarajlić.

Dakle, uprkos činjenici da je ovaj projekat potpunosti u skladu sa usvojenom strategijom protiv maloljetničkog prijestupništva Kantona Sarajevo i Federacije BiH, navedeni predstavnici vlasti su „Odličan, 5+“ u potpunosti ignorisali.

Jedinu konkretnu podršku dobili smo od načelnika Općine Stari Grad, gdina. Hadžibajrića, koji je osigurao incijalna sredstva neophodna za početak implementacije. Mi ćemo kao firma dati svoj doprinos ovoj borbi i uložiti i vlastita sredstva kako bismo osigurali implementaciju projekta do kraja ove godine. Šta će biti nakon toga, ostaje da se vidi, ali ćemo građanima i roditeljima obezbjediti način da se aktivno uključe, prvenstveno uticajem na svoje predstavnike u lokalnim, gradskim i kantonalnim vlastima.

Kako TI možeš pomoći?

Izdvoji samo 5 minuta svog vremena svaki dan i:

 • Nazovi predstavnike vlasti i izrazi svoju podršku
 • Ministarstvo Obrazovanja i Nauke Kantona Sarajevo – Edina Borovina, direktorica Prosvjetno-Pedagoskog Zavoda KS-a 033 220 962               033 220 962
 • Ministar Obrazovanja i Nauke Kantona Sarajevo – Safet Kešo 033 562 128           033 562 128
 • Pom. Gradonačelnika – Igor Kamočaji 033 208 340               033 208 340
 • Općina Novi Grad, Načelnik: Damir Hadžić 033 291 100               033 291 100
 • Općina Centar, Načelnik: Dževad Bećirević 033 562 300               033 562 300
 • Općina Novo Sarajevo, Načelnik: Dževad Koldžo 033 492 272              033 492 272
 • Premijer Kantona Sarajevo – Besim Mehmedić, 033 562-068                033 562-068

ili

ili

 • Napiši pismo podrške predstavnicima vlasti i izrazi svoju podršku projektu
 • Općina Centar: Načelnik – Adresa: Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo, BiH
 • Općina Novo Sarajevo: Načelnik – Adresa: Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, BiH
 • Općina Novi Grad: Načelnik – Adresa: Bulevar Meše Selimovića 97, 71.000 Sarajevo, BiH
 • Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo – Ministar – Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71.000 Sarajevo, BiH

Ako podržavate projekat Odličan5plus molimo Vas da popunite kontakt formu koja se nalazi OVDE!


Fast Tube by Casper

(Preuzeto sa: odlican5plus.ba u svrhu pomoći na projektu)

Ostavi komentar