Vlado Ilić – Špionica 22.06.2010.godine

Pogledaj i ovo

Kristina Nurkanovic - SDP Srebrenik

Kristina Nurkanović – kandidat SDP-a za gradsko vijeće grada Srebrenika

Osnovna nadležnost Gradskog vijeća i glavna obaveza svih gradskih vijećnika jeste i mora biti unaprjeđenje kvaliteta života svih građana i stvaranje boljih uslova podjednako za sve građane u svim područjima Grada Srebrenik.

Komentariši