Vlada TK: Pravovremena pomoć za socijalne kategorije

Kako bi centri za socijalni rad mogli regulisati pripremne radnje i na vrijeme korisnicima isplatiti sredstva, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela niz odluka iz oblasti socijalne zaštite. Jednom od odluka utvrđen je iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine, u visini od 30 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječiji dodatak utvrđuje u visini od 48 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine i bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.

Vlada je također donijela Odluku o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta. Odlukom je utvrđena jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta u visini od 20% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu za prvih deset mjeseci 2021. godine u iznosu od 180 KM. Zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta. Pravo na jednokratnu pomoć imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine.

Budući da je pomoć nezaposlenim majkama porodiljama neophodna radi pojačane ishrane za majke porodilje i pravilnog procesa odrastanja djece u periodu dojenjaVlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci. Ovim je utvrđen iznos novčane pomoći na ime prehrane djeteta do šest mjeseci za nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2021. godine, u visini od 90 KM mjesečno po djetetu. Pravo iz prethodnog stava isplačivat će se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Vlada TK utvrdila je iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM. Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u 2022. godini. Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Tuzlanskog kantona propisano je da se jednokratna novčana pomoć za roditelje sa troje i više djece ostvaruje u visini koja ne može biti manja od prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine, te da navedeno pravo mogu ostvariti roditelji za treće i svako slijedeće dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu TK.

Vlada je utvrdila visinu naknade za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja za djecu iz porodica koje su se našle u stanju socijalne potrebe u iznosu od 1,5 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi.

Pravo na iznos imaju djeca iz porodica koje su se našle u stanju socijalne

potrebe, odnosno djeca čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, djeca čiji su roditelji materijalno neosigurani i za rad nesposobni, teškog zdravstvenog stanja, samohrani roditelji, a isti ne ostvaruju prihode od kojih bi se izdržavali ili postoje drugi uzroci koji su doveli do toga da se nalaze u teškom stanju socijalne potrebe, a prema ocjeni centra za socijalni rad. Naknada se ne isplaćuje za vrijeme raspusta u školama.

Vlada je također utvrdila visinu naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu u iznosu od 31,60 % prosječne plate u Federaciji BiH za prvih deset mjeseci 2021. godine odnosno 312 KM. Zakon o hraniteljstvu u Federaciji BiH odredio je najmanji iznos naknada na nivou

Federacije, odnosno propisan je iznos naknade za izdržavanje hranjenika „najmanje 30% od osnovice (prosječna plata u FBiH za prethodnu godinu)….“. Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom TK Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, predložena je visina naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu za 2022. godinu u iznosu od 31,60 % prosječne plate u FBiH za deset mjeseci 2021. godine (988,40 KM) odnosno 312 KM.

RTVTK

Objava Vlada TK: Pravovremena pomoć za socijalne kategorije pojavila se prvi puta na Radio Srebrenik.

Powered by WPeMatico

Pogledaj i ovo

POZIV ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Fondacija zajednice Gradačca poziva poljoprivredne proizvođače na konsultativni okrugli sto na temu: “Prevazilaženje barijera za …

Bahrudin Ahmetagić: Do kada će građani čekati poniženi u redovima za markice?

Svake godine ista slika, dugi redovi građana širom TK pred poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja koji …