Srebrenik.NETwork

Ukidaju se uslovni predmeti na svim fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu

Odluka stupa na snagu odmah i ostaje na snazi dok se Pravila studiranja ne usklade sa Zakonom o visokom obrazovanju KS.

“Još jednom izražavamo zahvalnost rukovodstvu UNSA, ali i našem bivšem rukovodstvu na čelu sa kolegom Harisom Zahiragićem, koji su stvorili uslove za donošenje ovakvih odluka”, rekao je Merim Serdarević, predsjednik Studentskog parlamenta UNSA koji se zalagao za ovakvu odluku.

Također, Senat UNSA-e je donio Zaključak kojim se studentima koji su prijavili završni rad ili završni ispit na I ciklusu studija do 05.10.2017. godine, dozvoljava naknadno dostavljanje dopune dokumentacije, pod uslovom da su ranije predali nepotpunu prijavu za upis na II ciklus studija.

Nastava na UNSA počinje 02.10. na fakultetima koji su stekli uslove, te će se tada na svim fakultetima izvršen prijem brucoša, dok će nastava na ostalim fakultetima početi 09.10.2017. godine.

Izvor: klix

The post Ukidaju se uslovni predmeti na svim fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu appeared first on Kameleon M&M.

Powered by WPeMatico