Srebrenik.NET / Aktuelno / Radni sastanak sa predstavnicima Kraljevine Saudijske Arabije i Ministarstva finansija i trezora BiH

Radni sastanak sa predstavnicima Kraljevine Saudijske Arabije i Ministarstva finansija i trezora BiH

Dana 12.12.2012.godine općinski načelnik Sanel Buljubašić u Sarajevu je održao radni sastanak, na kome su prisustvovali cijenjeni i uvaženi gosti: ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH, ekselencija Eid Mohammed Allthakafi, delegacija Saudijskog Fonda za razvoj iz Rijada – Saudijska Arabija u sastavu: Mr. Mohammed S. Aldalilan, Mr. Mohammed M. Alsufyani, Mr. Jasser A. Aljasser i Eng. Sulaiman A. Alwetaid te direktor Organizacije Islamske Kooperacije – Fond za povratak izbjeglica BiH, gosp. En – Nur Swar Eddahab. Među gostima je bila i delegacija Ministarstva finansija i trezora BiH u sastavu: Miroljub Krunić – pomoćnik ministra Nikole Špirića, Bejta Ramović – šef odjela za finansijske aranžmane, Lemana Vranić- stručni savjetnik i Svjetlana Vukojičić – stručni saradnik za implementaciju. Načelnik Buljubašić se zahvalio na dolasku i prisustvu cijenjenih i uvaženih gostiju te kao domaćin ukratko predstavio općinu Srebrenik i naše planove i projekte koji su predviđeni za realizaciju u narednom periodu. Potencirao je problem vodosnabdijevanja na području naše Općine, posebno istakavši problem vodosnabdijevanja Mjesnih područja Tinje, Podorašja i Dubokog Potoka, uz ostala naša naselja koja imaju poteškoća u obezbjeđenju dovoljnih količina pitke vode. Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda uz izgradnju kanalizacionih sistema u naseljima Tinja i Podorašje kao i D. Potoku je takođe istaknuto kao značajan projekat naše Općine u narednom periodu. Gorući problem Općine Srebrenik je i sanitarna deponija smeća u MZ Babunovići, koja je već ranije sanirana i u fazi zatvaranja, koje je predviđeno sredinom naredne godine. Potrebno je u skoro vrijeme pronaći odgovarajuću lokaciju za novu deponiju ili udruživanjem sa drugim općinama, koje imaju sličan problem, riješiti ga izgradnjom zajedničke deponije, obzirom na sve probleme koji mogu nastati usljed neodgovarajućeg odlaganja otpada. U nastavku izlaganja načelnik Buljubašić je prezentirao i projekat izgradnje nove školske zgrade Gimnazije, kao jedan od bitnijih projekata za Općinu Srebrenik. Članovi Delegacije Saudijskog fonda za razvoj, predstavnik Ministarstva finansija BiH, Miroljub Krunić, kao i direktor Organizacije islamske kooperacije, En – Nur Swar Eddahab, su se zahvalili načelniku na pozivu i toplom prijemu, iskazavši svoju spremnost za učešće u realizaciji navedenih, kao i drugih značajnih, projekata u našoj Općini, uz napomenu da za sve to treba dostaviti ili uraditi kvalitetnu projektno – tehničku dokumentaciju i zahtjeve. Ovi projekti bi mogli biti realizovani iz grant sredstava, kao i vrlo povoljnih zajmova za općinu Srebrenik. Načelnik Buljubašić se zahvalio svim prisutnima gostima, a posebno ambasadoru Kraljevine Saudijske Arabije, ekselenciji Eid Mohammed Althakafi-ju, na svemu onome što su on i njegova domovina do sada učinili na pomoći Bosni Hercegovini i Srebreniku (povoljan zajam za izgradnju nove zgrade općinskih organa uprave). Zahvalnost je uputio i pomoćniku ministra finansija i trezora BiH Nikole Špirića, Krunić Miroljubu, na svesrdnoj pomoći oko realizacije projekta i izgradnje nove zgrade općinskih organa uprave, ujedno ga zamolivši da prenese i njegove pozdrave i iskrene želje za brzi oporavak ministra Špirića. Gospodinu En – Nur-u se načelnik Buljubašić zahvalio na pomoći u realizaciji projekta nadziđivanja, proširenja i opremanja Doma zdravlja u Srebreniku, a koji je realizovan i uz finansijsku pomoć i grant sredstva Organizacije Islamske Kooperacije – Fond za povratak izbjeglica BiH, u iznosu od oko 150.000 KM. Zajedno sa načelnikom Buljubašićem u delegaciji općine Srebrenik su bili i savjetnik načelnika za infrastrukturu, Damir Hodžić i stručni saradnik za informisanje i protokol Esad Dedić.

 

 

(Srebrenik.ba)

Ostavi komentar