Srebrenik.NET / Vijesti (page 7)

Vijesti

Vijesti

JAVNI POZIV: za regulaciju korita rijeke Tinje u Srebreniku

Evropska Komisija napokon je raspisala Javni poziv/tender za realizaciju projekta “Regulacija korita rijeke Tinje izvođenjem prokopa od Koprića mosta do ušća Faćkinog potoka”.  Kako ističe općinski načelnik Nihad Omerović, ovaj projekat predviđa izgradnju potpuno novog korita rijeke Tinje od Koprića ...

Pogledaj »