Srebrenik.NET / Vijesti / Općina Srebrenik nije dostavila podatke o broju kuća i stanova koje je potrebno hitno sanirati!

Općina Srebrenik nije dostavila podatke o broju kuća i stanova koje je potrebno hitno sanirati!

kliziste-seona3-640x360Federalna uprava civilne zaštite izvijestila je  Vladu FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 13.8.2014. godine, kada je od vlada kantona i načelnika općina koji su proglasili stanje prirodne nesreće tražila dostavljanje podataka o broju kuća i stanova koje je, prema procjenama nadležnih kantonalnih i općinskih službi, potrebno hitno sanirati, uz procjene sredstava za njihovu obnovu. Također su trebali sačiniti informaciju o dosad poduzetim mjerama na saniranju ovih objekata. Ujedno, od načelnika općina koje su proglasile stanje prirodne nesreće Vlada je tražila da hitno dostave podatke o broju kuća koje je, zbog klizišta, potrebno ponovo izgraditi na drugim lokacijama. Traženo je i da Vladu FBiH informišu o dodjeli zamjenskog zemljišta i procedurama koje se provode na osiguranju adekvatnih lokacija za izgradnju novih stambenih objekata.

Prema informacijama pristiglim iz šest kantona, oštećeno je više od 10.500 kuća i više od 800 stanova. Pojedinačno, najveća šteta na stambenim objektima je u Posavskom kantonu. Podatke o broju kuća i stanova koje je potrebno hitno sanirati i procjenu sredstava potrebnih za njihovu obnovu nisu dostavile općine Doboj-Jug, Usora, Srebrenik i Travnik.

Stoga je Vlada jučer ponovo pozvala načelnike ovih općina da dostave tražene podatke i, na taj način, doprinesu ubrzanju saniranja šteta izazvanih prirodnom nesrećom, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA)