Srebrenik.NETwork

ONASA: Intervju sa načelnikom naše opštine

Dana 17.marta 2013.godine, načelnik Općine Srebrenik Sanel Buljubašić je u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govorio o radu lokalne vlasti u narednom periodu i problemima sa kojima se suočava, strateškim pravcima Općine i drugim temama. Razgovor je vodila Maja Kundačina. Intervju prenosimo u cijelosti.

ONASA: Prema vašem mišljenju, koji su najčešći problemi s kojima se suočava općina Srebrenik?
BULJUBAŠIĆ: Najveći problem općine Srebrenik, kao i većine općina u BiH, su budžeti, koji su, po mom mišljenju, socijalno orjentisani i nisu razvojnog karaktera. Ovdje se onda, svakako, nameće i najveća problematika, a to je procenat nezaposlenosti. Također, mislim da komunalnu infrastrukturu nismo razvijali prema prioritetima i realnim potrebama, tako da smo danas u poziciji da za veći dio općine Srebrenik još uvijek imamo neriješeno pitanje vodosnabdijevanja, kao i za cijelu općinu neriješeno pitanje deponije za odlaganje otpada.

ONASA: Na koje oblasti su fokusirani strateški pravci Općine i koji su preduslovi za njihovu realizaciju?
BULJUBAŠIĆ: Mislim da nismo dovoljno iskoristili prednosti kulturno-historijskog naslijeđa naše općine, (Tvrđava Gradina iz 1333. godine, Ban Stjepan II Kotromanić i kralj Tvrtko I), u smislu promocije općine i stvaranja poslovnog ambijenta.Također, još uvijek nemamo definisane poslovne zone za potencijalne investiture. Strateški razvoj općine je baziran na malim i srednjim preduzećima, proizvodnog karaktera u oblasti građevine i mašinske obrade, te prerađivačkih kapaciteta prehrambene industrije. Svakako, općina se razvija i u dijelu poljoprivredne  proizvodnje, posebno u oblasti voćarstva, povrtlarstva i stočarstva. Moramo u fokus staviti zadrugarstvo u dijelu otkupa poljoprivrednih proizvoda, kao i stvaranja simbioze sa prerađivačkim kapacitetima koja su promovisana još od postojanja preduzeća “Majevica” na području naše općine. Mi smo već krenuli sa stvaranjem uslova za razvoj ovih djelatnosti u smislu formiranja poslovnih zona, smanjenja administrativnih taksi, kao i naknada za rentu i uređenje, te naknade za plaćanje utvrđene cijene korisne površine jednog metra kvadratnog stambenog prostora, podrške u dijelu subvencioniranja zaštite životinja, kao i dijela poticaja za poljoprivrednu proizvodnju u segmentima gdje se poticaji ne
mogu ostvariti sa viših nivoa vlasti.

ONASA: Ko su nosioci privrednog razvoja općine i koje grane imaju najveće potencijale za ulaganje?
BULJUBAŠIĆ: Nosioci privrednog razvoja općine Srebrenik su privredni subjekti pomenuti u oblastima razvoja. Općina ima potencijale u  ekploataciji kamena i rudnog bogatstva, potencijal u turizmu, u smislu kulturno-historijskog naslijeđa, povoljnog poslovnog ambijenta, stvorenog smanjenjem taksi i naknada za građenje, te, svakako, minimalnim rokovima za izdavanje potrebne dokumentacije za registraciju obrtničke djelatnosti, (uz kompletan zahtjev, rješenje se izdaje u roku od dva dana), kao i rokova za izdavanje građevinske dozvole (uz kompletan zahtjev, odobrenje se izdaje od dva do pet dana, ovisno od objekta).

ONASA: Kakva je Vaša saradnja sa višim nivoima vlasti?
BULJUBAŠIĆ: Saradnju sa višim nivoima vlasti u periodu od preuzimanja mandata, 14. novembra 2012. godine, jako teško mogu  komentarisati. Međutim, lično smatram da u ovakvoj organizaciji države BiH, odnosno Federacije BiH, kantoni su organizacijski i financijski  nepotrebni.

ONASA: Šta očekujete od 2013. godine i u kojim segmentima vidite šanse za napredak općine?
BULJUBAŠIĆ: Nažalost, stanje izvršenja budžeta za 2012. godinu, uz iskazani deficit od oko 2,5 miliona KM, te obaveze prema dobavljačima od oko 3,2 miliona KM, na ostvarenje budžeta iz 2012. godine od 7,6 miliona KM, ne daju šanse za napredak, osim u segmentu ušteda koje bi vodile stabilizaciji ili, bolje rečeno, sanaciji budžeta. Izgradnjom poslovne zone sa povlaštenim ustupanjem za potencijalne investitore, otvara se mogućnost za privredni napredak. Također, imamo i jako dobre projekte u oblasti turizma, već smo ušli u fazu realizacije određenih projekata prekogranične saradnje, počeli aktivnosti na realizaciji kapitalnih investicija vodosnabdijevanja, sanitarne deponije i tvrđave Gradina.