Srebrenik.NET / Vijesti / Najava 2. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik

Najava 2. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik

Arhiva/Srebrenik.net

Arhiva/Srebrenik.net

U utorak 18.12.2012.godine, u Plavoj sali Doma kulture, s početkom u 10,00 sati, održati će se 2. sjednica Općinskog vijeća (OV) Srebrenik. Na dnevnom redu bi se trebalo naći 15 tačaka kako slijedi: 1) Vijećnička pitanja i incijative, 2)Razmatranje Prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela (komisija) Općinskog vijeća  Općine Srebrenik i to : a) Statutarno-pravne komisije i b) Komisije za budžet i ekonomski razvoj, 3)Razmatranje Nacrta Odluke o određivanju matičnih područja i vođenju jedinstvenih matičnih knjiga, 4)Razmatranje Nacrta Programa Obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu, 5)Razmatranje Nacrta Programa utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom općine Srebrenik za 2012. godinu na poziciji ” Ostali transferi pojedincima – podsticaj poljoprivrednoj prizvodnji”, 6)Razmatranje Informacije o finansijskom stanju u Budžetu općine Srebrenik, 7)Razmatranje  Informacije o dostavi vode za piće na području općine Srebrenik u toku 2012. godine, 8)Razmatranje Informacije o problematici deponovanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik, 9)Razmatranje Informacije o realizaciji dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su u nadležnosti općine Srebrenik, za period januar-septembar 2012.godine, 10)Razmatranje Informacije o uspjehu učenika i postignutim rezultatima osnovnih škola na području općine Srebrenik na kraju školske 2011/2012. godine i upisa učenika u prve razrede osnovnih škola, 11)Razmatranje Informacije o uspjehu učenika i postignutim rezultatima Mješovite srednje škole Srebrenik  na kraju školske 2011/2012. godine i upis učenika u školsku  2012/2013. godinu, 12)Razmatranje Incijative za novu reorganizaciju u okviru FO ”Aida” d.d. Tuzla, 13)Razmatranje Prijedloga Zaključak o neprihvatanju ponude Ibrić Hasana sin Alije iz Ćehaja, po pravu preče kupovine nekretnine, 14)Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti Smajlović Nedimu sin Ibrahima iz Srebrenika za otuđenje nedovršenog objekta-kuće i 15)Razmatranje Prigovora na Odluku o utvrđivanju broja mandata članova  Vijeća mjesnih zajednica na području općine  Srebrenik, po političkim subjektima.

(Srebrenik.ba)

Ostavi komentar