Srebrenik.NET / Aktuelno / Izrada Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih nesreća TK

Izrada Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih nesreća TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2018 – 2022. godine.

Zadatak Radne grupe je da na osnovu Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu uradi Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine.