Usvojen Prijedlog odluke o organizaciji 49. Međunarodnog sajma “Dani šljive”

Na samom početku današnje sjednice Gradskog vijeća Gradačac povučene su tri tačke dnevnog reda koje se odnose na visinu zakupnine  izgrađenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi za postavljanje ljetnih i zimskih bašta i taksi stajališita na ovom području. Vijećnici su od gradonačelnika tražili da za iduću sjednicu pripremi informacije o trenutnim ugovorima koje kupci imaju i način njihovog dosadašnjeg plaćanja zemljišta prije konačne odluke o visini zakupnine za tekuću godinu. O ostalim tačkama dnevnog reda vijećnici su se pozitivno izjasnili.

„Ono što je danas bitno to je da je vijeće donijelo odluku o organizaciji 49. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije „Dani šljive“ u Gradačcu. Ove godine će grad Gradačac putem svoje turističke zajednice biti organizator ovog sajma. Želi da sačuva tradiciju koja je duga već pola vijeka. Također danas smo usvojili odluke koje tretiraju osnivanje stambenog fonda za socijalno stanovanje za naše sugrađane koji nemaju mogućnost da adekvatno riješe pitanje stanovanja na području grada Gradačac, Odluka o subvencioniranju stanovanja u našim stanovima, stambenim jedinicama koje je izgradio grad Gradačac zahvaljujući prjektu CEV2, a također i zabranu raspoalganja tim objektima u narednih 20 godina na način da korisnici ti stanova ne mogu nasljeđivati, prodavati i na bilo koji drugi način otuđiti ovu gradsku imovinu“, istakao je Hajrudin Mehanović predsjedavajući GV Gradačac.Vijećnici su danas usvojili i Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina. Usvojen je Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u gradskim službama za upravu Grada Gradačac za prethodnih 12 mjeseci i Izvještaj o  ostvarenim rezultatima deminiranja, prikupljanja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u ovom gradu u prethodnoj godini.

Powered by www.Srebrenik.net

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …