Uređujemo Grad Srebrenik da nam svima bude ljepši i radimo na poboljšanju komunalnih usluga

Uređenje javnih površina u Srebreniku


Ovih dana smo razgovarali sa gosp. Adijem Mehinovićem direktorom JP 9. Septembar D.D. u Srebreniku. Interesovalo nas je sljedeće:

Šta se radi, trenutno, u JP 9. Septembar u Srebreniku gosp. Mehinović ?

Trenutno radimo na popravljanju međuljudskih odnosa u kolektivu, popravljanju odnosa radnika prema preduzeću, i načina izvršavanja radnih zadataka i obaveza. Također radimo i na marketingu i promjeni mišljenja kroz upoznavanje građanstva, a kada je u pitanju loš glas koji prati JP.9. Septembar D.D , kroz poboljšanje komunikacije, boljeg načina izvršavanja usluga želimo da za plaćene iznose računa građanima ispoštujemo sve njihove zahtjeve, koji su nerijetko i neopravdani.

U narednom periodu u kontinuitetu ćemo raditi i na proširenju korisnika koji su obveznici plaćanja odvoza komunalnog otpada, mi trenutno sa privredom i fizičkim licima imamo oko 7000 korisnika usluga, dok naprimjer vodovodnih brojila ima oko 11.000 ili električnih oko 16.000 što, ako bi objektivno sagledali situaciju, govori da oko 5.000 korisnika ne plaća odvoz smeća a trebalo bi da to rade na prostoru našeg grada.


Zašto vam je to bitno, kakav efekat ćete postići kada i ovih 5.000 potencijalnih korisnika dobijete ?

Ovo ima efekat na dvije stvari ako uzmemo ovih 5.000 koji nisu u sistemu odvoza sa jedne strane to je oko 300 tona otpada ili 50 natovarenih smećara sad pretpostavimo da se ta količina smeća mjesečno spali ili baci u šume i potoke.

Druga stvar koju možemo pretpostaviti je da ovo 300 tona na neki način u većem dijelu završi uz smeće ovih koji plaćaju i onda mi to vozimo u biti besplatno a čime mjesečno stvaramo 30.000 KM štete preduzeću i onda se pitamo što nam je ovako komunalno i ko je kriv za to ?

Vidimo u centru grada uređujete javne površine sa početkom proljeća ?

U zadnjih dva mjeseca mogli ste pratiti da pokušavamo da uredimo i promijenimo izgleda javnih površina u našem gradu, da iste budu uređene na način da svakom ko dolazi u Srebrenik grad Srebrenik ostane u sjećanju kao lijep čist i uredan grad.
Ovo je posebno bitno ako znamo da naš Srebrenik, kako je dobio status grada, sve više posjećuju turisti iz cijele Bosne i Hercegovine, a zadnjih godina tu su i naši sugrađani koji rade u drugim zemljama i koji nerijetko sa sobom dovode goste iz Njemačke, Slovenije, Austrije.

Svjesni smo da su naši resursi u JP 9.Septembar d.d kako ljudski tako i finansijski ograničeni, a da bi se jedna iole ozbiljna zelena površina uredila a nakon toga i održavala potrebno je izdvojiti i do 5.000 KM godišnje (sadnice, cvijeće, inventar, voda).- ovo za sada ne vidimo kao prepreku i izgovor te smo u skladu sa tim pokušali naći partnere za uređenje i održavanje grada, za sada su nam u istom pomogli firma Agro-Musala i Turistička zajednica Grada Srebrenika.Kakav je plan za budući period ?

Plan je takođe bio da se u uređenje uključe u ovom proljetnom periodu i brojna druga pravna lica, fizička lica a čime bi se možda inicirao jedan trend i isti prenio na širi prostor našeg grada gdje bi se svi takmičili čije će dvorište, krug firme biti uređeniji. Raduje nas činjenica da već možete primjetiti sve više individualnih incijativa uređenja krugova benzinskih pumpi, prostora oko škola, javnih ustanova, privatnih kuća isl. 

Gdje su problemi u JP 9. Septembar DD ?

Eh sad gdje su problemi ? Dalo bi se tu dosta reći i napisati, ali hajmo reći da dosta tih problema rješavamo ˝usput˝ pa ćemo spomenuti samo ono najbitnije.

– Problemi su prije svega u malim platama koje radnici u komunalnom zarađuju, problemi su i u voznom parku koji treba što prije obnoviti.
– Tu je i toplana i parking prostori kojima upravlja komunalno preduzeće a opet koji kao stalno sredstvo nisu u vlasništvu komunalnog i gdje sva ulaganja i popravke bi morali vršiti vlasnici, tu je i problem kako je sama toplana u tehničkm smislu riješena, skupo i neizvjesno snabdijevanje energentom (drva sječka) koju koristi toplana kao i diktiranje cijene i proširenja toplovodne mreže za što takođe komunalno nije nadležno. 
– Problem je takođe i odvoz i deponovanje smeća u Doboj gdje kamioni prelaze i po 100 km dnevno što stvara dodatne troškove u održavanju i potrošnji goriva, te bržu amortizaciju i svakodnevne kvarove sa kojim se susrećemo.

– Problem je i u teškoj naplati za već odrađeni posao i pružene usluge gdje su nam npr. sa 31.12.2021. godine po raznim osnovama pravna i fizička lica dugovala 900 000 KM.

Pa kako riješiti te probleme ?

Za rješavanje ovih nabrojanih problema potrebno je sledeće:

– Da se građani, kako se savjesno odnose i plaćaju račune za električnu energiju, kablovsku uslugu, internet pristup, vodovod isto tako odnose i prema uslugama i zakonom propisanim obavezama kada je komunalna djelatnost u pitanju.

– Da građani shvate da će uključenjem u komunalnim sistem odvoza smeća i redovnim plaćanjem računa za odvoz smeća stvoriti sebi/name mogućnost da unaprijedimo postojeće usluge i obnovimo vozni park.

– U rješavanju ovog problema uz angažman naših radnika veliku pomoć nam može pružiti i služba za inspekcijske poslove, jer je odlukama o komunalnom redu na kantonu propisano da svako domaćinstvo mora biti uključeno u organizovani odvoz otpada, te da spaljivanje smeća, zakopavanje u svojoj njivi ili izgovor da neko nema smeća nisu izuzeće od prekršajne odgovornosti i plaćanja kazni.

Smeće se i dalje odvozi u Doboj ? Da li će tu biti nekih pomaka da se ovi troškovi smanje ?


– Kada je u pitanju odvoz smeća u Doboj i dodatni troškovi koje zbog toga imamo bitno je istaći da je propisano da komunalna preduzeća vrše usluge prikupljaja otpada, a da je lokalna zajednica u obavezi obezbijediti i platiti deponovanje, ovde Grad Srebrenik snosi dio troškova deponovanja u Doboju od oko 21.000 KM mjesečno, s tim da je razlika za dijelove i gorivo u vom dijelu još dodatnih 9.000-10.000 KM koje spadaju na teret preduzeća a nebi trebalo.

– Takođe su pokrenute aktivnosti na izgradnji sistema pretovarne stanice , gdje bi se sadašnjih pet kamiona koji dnevno idu u Doboj svelo na jedan kamion čime bi značajno smanjili troškove i spasili vozni park. Bitno je istaći da kada je ekonomija u pitanju svima je dobro poznato da se u svaki proizvod ili uslugu prvo moraju ukalkulisati troškovi pa onda ostalo i da svaka i najmanja trgovina, pekara čim dođe do izmjene ulaznih cijena koriguje i cijene svojih proizvoda dok kod nas u komunalnom propisano je da kada mi utvrdimo ekonomsku cijenu da bi je primijenili na nju nam saglasnost mora dati gradsko Vijeće, bitno je istaći da smo nakon ovih poskupljenja goriva i ostalog našem vijeću slali zahtjev za korekciju cijena za oko 10% , no međutim isto nije razmatrano.

Pa vi poslujete sa gubitkom ?


– Trenutno naša organizacija odvoza otpada gdje cijene nisu mijenjane od 2006 godine, posluje sa gubitkom i prosječna cijena za račun za odvoz smeća od 8 KM sa pdv-om ne može pokriti troškove i manja je za oko 2 KM od cijena u susjednim nam gradovima koji imaju i vlastite deponije za odlaganje otpada.

Treba istaći da komunalno takođe upravlja i gradskim grobljem te pijacama i da i u ovom dijelu postoje određeni problemi kao npr. da na gradskom groblju Grabovci postoji mjesta za još dvije godine za sahrane i dženaze i pod hitno treba pregovarati o novoj lokaciji.

Mjesto za pijacu nam je u očajnom stanju, kako to poboljšati ?

– Kada su pijace u pitanju u iste nije ulagano niti se ulaže iz razloga što je regulacionim planom na ovim lokacijama planirana zgrada, te se iznalazi mogućnost za izmiještanje pijace i ulaganje na nekoj novoj lokaciji jer za postojeću lokaciju komunalno je u zahtjevu za izmjenu regulacionog plana odbijeno.

Koliko javni i privatni vlasnici JP 9. Septembar učestvuju u rješavanju problema?

Ovdje takođe treba razgovarati otvoreno i reći da u prethodnom periodu kada je u pitanju javni sektor i javni interesi te dio privatnog sadržanih u dioničkom kapitalu nisu prepoznali potencijal koji ova djelatnost ima, te da nisu adekvatno ljudske resurse i mogućnosti sinergijskog djelovanja iskoristili na pravi način da se ta šansa iskoristi i od komunalnog napravi jedna priča gdje bi radnici koji tamo rade imali plate slične onim u zemljama zapada, gdje bi vozilla i usluge bile vrhunske i na kraju kroz to sve gdje bi iz godine u godinu bonitet i vrijednost kapitala rasla a naravno ii dobit za sve vlasnike.

Prezetnujući adekvatno šanse, uz korektan odnos uprave i odgovoran rad radnika mislim da će i privatni i javni vlasnici u narednom periodu zajednički učestovati u rješavanju ovih nabrojanih problema.

A koja je vaša vizija budućnosti JP 9. Septembar D.D ?

Vizija je jednostavna, pratim komunalna i ovu djelatnost u razvijenim zemljama i gradovima EU i vizija je da ovo preduzeće radi na isti način na koji se prikuplja i zbrinjava otpad na primjer u Grazu u Austriji. Izgled tih gradova i način zbrinjavaja otpada, te resurse koji se izdvajaju, odnos građana i vlasti ka ovoj djelatnosti postavljaju zadatke koji nisu nimalo lahki, ali daju i šansu i nama da se osjećamo dijelom civilizovanog svijeta i obavezu da to u narednim godinama i dokažemo.

Hvala na odvojenom vremenu gosp. Mehinović i puno uspjeha u daljnjem radu.

Pogledaj i ovo

Nakon učenika iz Vareša, na ekskurziji u Neumu otrovali se i đaci iz Srebrenika. “Bili u istom hotelu”

Kako doznaje portal Crna-Hronika više učenika Osnovne škole iz Vareša vraćena je kući nakon trovanja …

Gradonačelnik Adnan Bjelić posjetio PU Srebrenik

 Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić sa saradnicima, posjetio je Policijsku upravu Srebrenik u Srebreniku, gdje je …