Srebrenik.NET / Aktuelno / Upute za online nastavu iz Prve osnovne škole Srebrenik

Upute za online nastavu iz Prve osnovne škole Srebrenik

Obavještavamo roditelje da u skladu sa Naredbom Kriznog štaba i uputa Ministarstva obrazovanja i nauke preporučujemo da učenici budu online u periodu od 10.00 do 17.00 sati do petka (20.3.2020.). Da će u tom vremenskom periodu dobijati instrukcije za ponavljanje i uvježbavanje gradiva.

Molimo roditelje da budu u toku sa aktivnostima i komentarima učenika u grupama, te da se poštuju pravila rada u grupi.
Molimo da se situacija shvati krajnje ozbiljno, te da se shvati da učenici nisu na raspustu, nego su u pitanju vanredne okolnosti.
Samo zajedničkom saradnjom i poštivanjem uputa možemo doprinijeti kvalitetnom pristupu radu u novonastaloj situaciji.
O daljim aktivnostima od 23.3.2020. godine, bit ćete na vrijeme obaviješteni.