Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići – Poziv na upis u katastar nekretnina Srebrenik

Sarajevo, 09.02.2023. godine

OBAVIJEST ZA JAVNOST – Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići

Srebrenik

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići sa područja Grada Srebrenik.

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Tinja, Podpeć, Falešići i Čekanići sa područja Grada Srebrenik da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Srebreniku.

Javnom objavom Općinskog suda u Srebreniku je dana 08.02.2023. godine pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 10.04.2023. godine.

Prijave se mogu izvršiti u Zemljišnoknjižnom odjeljenju Općinskog suda u Srebreniku na adresi Ul. Radnička bb, svakim radnim danom u vremenu od 08:00-14:00 sati. Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka.

Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u gore navedenim katastarskim općinama čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava. Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu možete zatražiti putem maila: [email protected] .

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …