FIR Filter

“FIR Filter” by Kristijan Smiljanić – Download

Moguce je unijeti sledece karakteristike za projektovanje filtera:
1. Tip filtera: NF, VF, FPO, FNO
2. Granicna frekvencija/frekvencije
3. Sirina tranzicijskog pojasa
4. Frekvencija uzorkovanja
5. Slabljenje nepropusnog dijela

Rezultat je:
1. Minimalni broj koeficijenata potreban za izradu filtera
2. Vrijednost svih koeficijenata

Aplikacija u zavisnosti od izabranih ulaznih podataka izabere odgovarajuci postupak sinteze filtera: Pravougaoni metod, Hammingov metod ili Kaizer metod. Rjesenje se izracuna veoma bezo, za manje od 1 sekund!

Ostavi komentar