Srebrenik.NETwork

3 programa koji će vam olakšati rad sa računarom

Tvrđava Gradina Srebrenik

Nekoliko nas zna šta je Norton Commander, zar ne ? U ovom danjšnjem svijetu fejsbuka, nema nas, starih “dinosaurusa” puno :), ali nema veze. I dalje se koristimo programima koji su nam olakšali korištenje računara tokom 80-tih i 90-tih :). Ovdje ću predstaviti nekoliko takvih programa.

FreeCommander (www.freecommander.com) je odlična zamjena za Windows Explorer. Prvo, program omogućava da u isto vrijeme vidite dvije radne površine na desnoj i lijevo strani prozora. Drugo, u većini slučajeva, korisnik želi da pomjeri podatke sa jednog na drugo mjesto, reorganizuje neki direktorij, napravi novi direktorij. Sa Free Commanderom sve ovo možete raditi bez problema uz pomoć par osnovih tipki (F1, F2, F3, F4, F5) 🙂

Launchy (www.launchy.net) je program koji jednostavno zna gdje se nalaze ostali programi u vašem računaru. Pritiskom na tipke ALT+SPACE (razmaknica) pokrenuti ćete Launchy. Unesite početna slova imena nekog programa i dobiti ćete listu programa sa tim početnim slovima. Sa ovim malim pomagačem zaboraviti ćete koristiti miša 🙂 a brzo ćete doći do željenog cilja. Samo zamislite da nećete morati da klikate sa mišom na Start -> Programms -> All Applications … 🙂

Za programere, i one koji to hoće da budu preporučujem Console2, Marko Božiković napisao je odličan program a vi pogledajte šta radi :), biti ćete oduševljeni :).  Program možete naći na : http://sourceforge.net/projects/console/