Tag arhiv: Kandidati za gradonacelnika

Intervju sa aktuelnim gradonačelnikom Srebrenika – Nihad Omerović odgovorio nam je opširno gdje vidi Srebrenik u narednih 4 godine

Nihad Omerović - gradonačelnik Srebrenika

Kako bi realizovali planirane ciljeve, moramo uspostaviti jako partnerstvo između javnog, privatnog i nevladinog sektora. Ja nemam problem sa SDA kao idejom ... mi kratkoročno moramo zaštititi postojeće zelene površine, a dugoročno planirati nove zelene i parkovske površine. Problem devastiranih objekata usred gradske jezgre je prilično kompleksan. Logično je da svi očekuju od gradonačelnika da riješi navedeno.

Čitaj više »

Intervju sa kandidatom PDA za gradonačelnika Srebrenika – Jakub Suljkanović

Jakub Suljkanovic

Gospodine Suljkanović, dugo ste u lokalnoj politici, ne samo Srebrenika, ipak, htio bih da kažete par stvari o vama koje biste htjeli da znaju naši čitatelji. Jakub Suljkanovic – PDA kandidat za gradonacelnika Srebrenika Rođen sam u Srebreniku 1964. godine. Osnovnu i srednju ekonomsku školu pohađao sam u Srebreniku, dok sam Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli završio 1989. godine. Oženjen …

Čitaj više »

Alma Muratović SDP-a kandidat za gradonačelnicu Srebrenika – Intervju ekskluzivno za Srebrenik.NET

Alma Muratovic 2020

Mandatne četverogodišnje politike (od izbora do izbora) i nesistemsko, odnosno selektivno rješavanje problema su i doveli do ovakvog nezavidnog stanja kakvo imamo u našem gradu.

Čitaj više »

Zvanično: Nihad Omerović potvrdio kandidaturu za gradonačelnika Srebrenika

Na mjesto načelnika Općine Srebrenik prvi put je izabran 2014. godine. Tokom njegovog mandata, pored dobijanja statusa Grada, Srebreniku su vraćeni sud i policijska Uprava, što je umnogome olakšalo život privrednim subjektima ali i ostalim građanima ove lokalne zajednice.

Čitaj više »

Kandidat za gradonačelnika Srebrenika od strane vladajuće stranke je …

Ibrahim Zukic SDA

Na svom fejsbuk profilu prije dva dana (11.08.2020) gosp. Ibrahim Zukić objavio je da prihvata kandidaturu za gradonačelnika Srebrenika.U originalu prenosimo objavu kako stoji na profilu gosp. Ibrahima Zukića: “C𝗂𝗃𝖾𝗇𝗃𝖾𝗇𝖾 𝗀𝗋𝖺đ𝖺𝗇𝗄𝖾/𝗀𝗋𝖺đ𝖺𝗇𝗂, 𝗉𝗋𝗂𝗃𝖺𝗍𝖾𝗅𝗃𝗂 𝖼̌𝗅𝖺𝗇𝗂𝖼𝖾 𝖮𝖹̌, 𝖼̌𝗅𝖺𝗇𝗂𝖼𝖾/𝖼̌𝗅𝖺𝗇𝗈𝗏𝗂 𝖠𝖬, 𝗉𝗋𝖾𝖽𝗌𝗃𝖾𝖽𝗇𝗂𝖼𝗂 𝖬𝖮 𝖲𝖣𝖠 𝖲𝗋𝖾𝖻𝗋𝖾𝗇𝗂𝗄, 𝗉𝗋𝗂𝗃𝖺𝗍𝖾𝗅𝗃𝗂 𝗓̌𝖾𝗅𝗂𝗆 𝗏𝖺𝗌 𝗎𝗉𝗈𝗓𝗇𝖺𝗍𝗂 𝖽𝖺 𝗌𝖺𝗆 #𝗉𝗋𝗂𝗁𝗏𝖺𝗍𝗂𝗈 𝗄𝖺𝗇𝖽𝗂𝖽𝖺𝗍𝗎𝗋𝗎 𝗓𝖺 #𝖦𝗋𝖺𝖽𝗈𝗇𝖺𝖼̌𝖺𝗅𝗇𝗂𝗄𝖺 𝖦𝗋𝖺𝖽𝖺 #𝖲𝗋𝖾𝖻𝗋𝖾𝗇𝗂𝗄 𝗂𝗌𝗉𝗋𝖾𝖽 𝖦𝗋𝖺𝖽𝗌𝗄𝗈𝗀 𝗈𝖽𝖻𝗈𝗋𝖺 𝖲𝖣𝖠 𝖲𝗋𝖾𝖻𝗋𝖾𝗇𝗂𝗄. Želim vas upoznati …

Čitaj više »

Ko su nam kandidati za mjesto gradonačelnika Srebrenika za lokalne izbore 2020 ?

IZBORI 2020

Opisa par kandidata za gradonacelnika 2020 u Srebreniku. Uglavnom, korištenje socijalnih mreža i interneta od strane kandidata i stranaka im ne ide nešto od ruku, iako ima tu malo nekog pomaka. Još uvijek se to po kafanama i sijelima odlučuje/pregovara i dogovora bez transparentnosti koju zahtjeva i demokratija na koju se pozivaju.

Čitaj više »