Arhiva oznaka: Alma Muratovic

Zašto imamo dva Omerovića i dva Zukića na listi za gradonačelnika – slučajnost ?

Da li je slučajnost da imamo dva kandidata koji se prezivaju isto kao dva glavna kandidata za gradonačelnika Srebrenika ?

Da li je ovdje "politička igra" u pitanju. Naime, moguće je da je u pozadini aktivno smanjivanje broja glasova koje bi mogao da dobije suparnički kandidat.

Broj glasova koje mogu dobiti kandidati Salko Omerović ili Damir Zukić će aktivno uticati na broj glasova koji NEĆE dobiti Nihad Omerović ili Ibrahim Zukić.

Naime, budimo realni. Ovdje ovih dana gledamo "borbu" za svaki glas između sadašnjeg neovisnog kandidata gradonačelnika Nihada Omerovića i kandidata Stranke demokratske akcije Ibrahima Zukića.

Bez obzira da li se tu radilo o smišljenoj operaciji instaliranja alternativnog kandidata istog prezimena ili ne ovoliki broja kandidata za gradonačelnika Srebrenika nam je nepotreban.

Vjerujem u dobre namjere i gospodina Salke Omerovića kao i gospodina Damira Zukića ali moje mišeljenje je da bi bolje bilo da su aktivno radili da budu vijećnici u Gradskom vijeću. Ulazak u Gradsko vijeće nije nimalo lahak i ova potrošena energija i potrošen politički kredit, koji sada imaju u svom okruženju, neće moći više u budućnosti dobiti a žele raditi za Srebrenik, pročitajte intervjue koje sam sa njima vodio.

Zašto mislim tako. Pa isti slučaj se desio sa gospodinom Izudinom Kešetovićem koji je 2 puta bio kandidat za načelnika Srebrenika (2008 i 2016) ali ni u jednom od tih pokušaja nije dobio više od 1700 glasova.

Ali, da se igramo malo statistike za ove sada izbore:

U Srebreniku imamo nekih 38 hiljada registrovanih glasača koji će svoj glas dati jednom od ovih sada 6 kandidata.

Izlaznost na ove izbore biti će nekih 50% do maksimalno 60% glasača a od ovog broja glasača broj onih koji su glasali prošlih godina za načelnika bio je 2016 (50%), 2012 (54%), 2008 (51%).

Zašto bi to ove godine bilo više ? Ne vidim da su pokrenuli veće glasačke mase a i ova pandemija će uraditi svoje i pojedini ili dobar dio glasača će ostati kući.

Ako bude izašlo 60% glasača to je nekih 24 hiljade glasova. Sa izlaznošću od 55% imamo samo 22 hiljade glasova na raspolaganju. Broj glasova koji će otići za ova 4 kandidata, koji nemaju po mom mišljenju šanse da postanu gradonačelnici, biti će između 400 za zadnjeg kandidata do nekih 4000 glasova za kandidatkinju SDP-a Almu Muratović.

To u ovoj statističkoj igri znači da ćemo imati maksimalno nekih 17-18 hiljada glasova za glavna dva kandidata na raspolaganju.

Stranka demokratske akcije u Srebreniku može da animira između 7 do 14 hiljada potencijalnih glasača, na osnovu ovih statistika iz prošlih godina.

Sadašnji gradonačelnik Nihad Omerović je 2016-e dobio nekih 13000 glasova, što je i najbolji rezultat Stranke demokratske akcije do sada.

Ovaj puta imamo Nihada Omerovića kao nezavisnog kandidata. Gospodin Omerović je uspio da iza sebe okupi, u ovih par mjeseci od februara 2020, zavidan pokret istomišljenika odnosno napravi lokalnu stranku koja je stala na političko nebo Srebrenika i to odmah na drugo mjesto po brojnosti u Srebreniku.

Zajedno za bolji SrebrenikOvdje se nalaze ljudi iz raznih dosadašnjih političkih stranaka i ima ih dosta koji su "preletjeli" iz sadašnjih stranaka ili su se priklonili ovom pokretu zbog svojih ličnih interesa jer su njihove dosadašnje stranke oslabile/nestale. (Narodna stranka radom za boljitak, SBB, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, SDP, SDA). Dosta ih vidimo i na listi za Gradsko vijeće ovog pokreta.

Ipak, pitanje je koliko svi oni mogu pomoći da njihov kandidat, gosp. Omerović, bude ponovo izabran za gradonačelnika.

Sa druge strane imamo kandidata gosp. Ibrahima Zukića koji upravo računa na ovu bazu od 7 do 14 hiljada glasova koje je mogla da animira Stranka demokratske akcije Srebrenik u 2016-oj godini.

Ovdje ipak ne prepušta ništa slučaju i plakate SDA su postavljenje vrlo visoko i na vidna mjesta svugdje u gradu. Da li će biti tako ažurni nakon izbora da iste sklone ? Ovo što je urađeno nije lijepo i to je moje lično mišljenje.

SDA plakati na ruševnoj zgradi u centru Srebrenika - Novembar 2020


Po mojim ličnim procjenama, gosp. Omerović može računati sa nekih 5 do 6 hiljada glasova koji su mu ostali od 13000 glasova koje je dobio 2016-e.

Gosp. Zukić će moći računati da će imati isto nekih 5 do 7 hiljada glasova jer mnogi/ako ne i polovica glasača/ od 13000 glasača iz 2016-e godine će ostati uz sadašnjeg gradonačelnika Omerovića.

Zato se i ne čudim što se putevi rade u Dedićima, Sladnoj, Rapatnici i dosta se obećava Tinji jer ova mjesta i imaju i ponajveći broj glasača i baš na ova mjesta je koncentrisana izborna kampanja Zajedno za bolji Srebrenik.

Alternativu ovom "asfaltiranju pred izbore" gosp. Zukić nema. Neki infrastrukturni projekat kao naprimjer otvaranje nove fabrike, bolnice, vodovoda u Srebreniku odavno nismo vidjeli. Pravljenje selfija sa novim članovima SDA i/ili sa gosp. Komšićem i nisu neki projekti koji imaju velikog odjeka ali svaki glas mu je izgleda važan u ovoj trci i ne želi da nešto prepusti sudbini.

Ostalo je još 3-4 hiljada glasača koji se nisu odlučili kome će dati glas i baš za njih će ovih dana da se bori svaki kandidat.

I zato je važno da i iz ovih 3-4 hiljada glasova pokoji glas ode "pogrešnom kandidatu" sa prezimenom Omerović ili Zukić.

... nastavlja se ...

Program SDP-a za Grad Srebrenik predstavila je kandidat za gradonačelnicu Srebrenika Alma Muratović

Kao jedina politička opcija koja ide sa konkretnim programom rada za lokalne izbore 2020.godine SDP Srebrenik predstavio je svog kandidata za gradonačelnicu Srebrenika Almu Muratović.

Pogledajte promotivni video i pročitajte što SDP Srebrenik misli da treba da se uradi u sljedećem 4-oro godišnjem periodu u Srebreniku.

PROGRAM RADA 2020. – 2024. GOD. (Sažetak)

PRIVREDA I RADNICI

”Razvoj grada  zasniva se na principu da osnovni resurs predstavljaju kadrovi. To su mladi obrazovani kadrovi svih struka koji ne služe samo kao rasadnik kadrova za javnu upravu i javna preduzeća, nego i privatnim poduzetnicima, koji zavise o povoljnim lokalnim uslovima u stvaranju prosperiteta, profita i opće dobiti u cjelini. Gradska uprava  ima zadatak i ključnu obavezu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje, rast i razvoj preduzeća koji mogu i moraju obezbjediti ostanak radno sposobnog stanovništva u domovini. Stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta za privrednike sa jedne strane i njihov korektan odnos prema stručnim radnicima svih profila uz adekvatno obezbjeđenje materijalnih sredstava za njihov život sa druge strane predstavljaju garant ostanka radno sposobnog stanovništva u BiH.“

PRAVCI DJELOVANJA – AMBIJENT ZA NOVA RADNA MJESTA

 • Gradonačelnik u službi privrede i obrta – uska saradnja sa privrednicima i obrtnicima, bezrezervna podrška očuvanju radnih mjesta i podrška privredi za otvaranje novih radnih mjesta,
 • Povezivanje Grada Srebrenika sa geopolitički sličnim općinama i gradovima u BiH i okruženju, a onda i sa općinama i gradovima zemalja Evropske unije sa ciljem stvaranja političkih i privrednih veza koji bi poticali razvoj Grada Srebrenika,
 • Jačanje postojećih javnih preduzeća i otvaranje novih u cilju efikasnijeg djelovanja i smanjenja troškova rada – orjentacija ka samoodrživom razvoju,
 • Poticajne mjere i otklanjanje administrativnih barijera u otvaranju obrtničkih djelatnosti,  vezanih za dokumentaciju koju izdaje grad,
 • Formiranje savjetodavno-informativnog servisa za poduzetnike-otvaranje kancelarije za LER (lokalni ekonomski razvoj),
 • Razvoj sektora socijalnog poduzetništva – saradnja sa nadležnim ministarstvima na stvaranju uslova za zapošljavanje mladih bez roditelja ili u stanju socijalne potrebe, rehabilitacija invalidnih osoba, žensko poduzetništvo,
 • Rad organa javne uprave mora biti orjentisan prema građanima, sa jasnim provođenjem zakonskih procedura i korištenje modela ”utvrđeni rok rješavanja predmeta”,
 • Donošenje strateških dokumenata na nivou grada i to:
  • Strategija razvoja grada Srebrenika –  ”Urbanizacija grada Srebrenika dostojna uslovima za život Čovjeka”,
  • Strategija razvoja temeljena na srednjovjekovnoj historiji grada Srebrenika,
  • Strategija za mlade grada Srebrenika,
  • Strategija za osobe treće životne dobi grada Srebrenika.
Alma Muratović, kandidatkinja SDP-a za Gradonačelnika Grada Srebrenik

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

VODA I KANALIZACIJA

Strateško rješavanje pitanja vodosnabdijevanja svih građana grada Srebrenika – Nastavak realizacije Projekta magistralnog cjevovoda prema izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Srebrenik – Previle, izgradnja sistema kanalizacije sa postrojenjima za prečišćavnje u područjima gdje nisu izgrađena u cilju zaštite izvorišta pitke vode i zaštite zdravlja ljudi.

PUTNA INFRASTRUKTURA

 • Prioritetno rješavanje sigurnog pristupa učenika svim osnovnim školama na području grada Srebrenik izgradnjom pješačkih staza, horizontalne i vertikalne signalizacije,
 • Izgradnja asfaltnih, poljoprivrednih i turističkih putnih pravaca u skladu sa prioritetnim potrebama,
 • Projekat kružnih tokova na području Grada Srebrenika,
 • Izgradnja pješačkih nadvožnjaka/podvožnjaka preko magistralnog puta u gradu Srebreniku,
 • Izgradnja i obnavljanje puteva za pristup poljoprivrednom obradivom zemljištu.

POLJOPRIVREDA

 • Provođenje poticajnih mjera u oblasti poljoprivrede sa povećanjem sredstava u budžetu Grada za ovaj vid namjene,
 • Raditi na organizaciji otkupa poljoprivrednih proizvoda i obezbjeđivanje poticaja za otkupljene proizvode,
 • Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje sa naglaskom na direktnom novčanom poticaju samostalnoj poljoprivrednoj djelatnosti,
 • Ukidanje administrativnih barijera kod prijave poticaja, obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju na jednom mjestu,
 • Subvencioniranje registracije poljoprivrednog gazdinstva, sufinansiranje troškova za 1 godinu dana,
 • Regionalni sajam pčelarstva i besplatna analiza za članove udruženja pčelara Srebrenik.

SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

 • Programski projekat Gradonačelnika u ovom mandatu je nabavka CT aparata za potrebe Doma zdravlja Srebrenik,
 • Raditi na realizaciji ideje osnivanja regionalnog dijagnostičkog centra u Domu zdravlja Srebrenik, kao i otvaranje punkta Hitne medicinske pomoći u Tinji,
 • Izgradnja Javne ustanove – Dom za starije osobe.

BORAČKA POPULACIJA

Uvesti ista prava za sve demobilisane borce, RVI i porodice Šehida i poginulih boraca na području Srebrenika

OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT I TURIZAM

”Sport u službi građana”, sport doživljavati kao lično zadovoljstvo svakog građanina, a ne kao materijalni status pojedinca.

Sport stvara nove duhovne vrijednosti, promoviše Grad, okuplja mlade ljude i kao takav zaslužuje posebnu pažnju u društvu i materijalnu pažnju u bužetu Grada.

 • Organizacija manifestacije Srebrenik Tour – Biciklistička manifestacija Majevica MTB,
 • Projekat ”Obdanište – Odgovornost prema našim nasljednicima”.

STARI GRAD ”GRADINA”, učiniti prepoznatljivim simbolom grada Srebrenika ali i Sjeveroistočne Bosne, kao jednim od generatora razvoja samog grada kroz turizam, istorijsko naslijeđe i obrt.  

Međunarodna naučna konferencija – BOSNA u srednjem vijeku, fokus na Tvrtka Prvog.

PLAN I REALIZACIJA BUDŽETA

Plan i realizaciju budžeta u programskom periodu svesti u realne okvire a isti uvećati kandidovanjem projekata prema financijskim izvorima viših  nivoa vlasti i pristupnih fondova.

Dio sponzoriranog članka je prenesen sa oficijelne prezentacije SDP Srebrenik:


https://sdpsrebrenik.ba/2020/10/23/program-rada-kandidatkinje-alme-muratovic-za-gradonacelnicu-grada-srebrenik/Alma Muratović SDP-a kandidat za gradonačelnicu Srebrenika – Intervju ekskluzivno za Srebrenik.NET

 • Ko je Alma Muratović? Znamo da ste kandidat SDP-a Srebrenik. Recite nam par stvari o sebi.

Što se tiče moje biografije rođena sam 1990. godine, završila Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli 2012. godine te nakon odrađenog pripravničkog staža, u aktivnoj potrazi za zaposlenjem u struci.  Već duži niz godina radim sa srednjom stručnom spremom, kao i mnogi naši obrazovani mladi ljudi koji zbog stranačkog i podobnog zapošljavanja ne mogu doći do svoje prilike za rad u struci.

Još od srednjoškolskih dana angažovana sam kroz rad u različitim nevladinim organizacijama humanitarnog, kulturno-umjetničkog i  omladinskog karaktera. Volonter i aktivista Crvenog križa Općine Srebrenik, jedna od osnivača Omladinskog pokreta Rebus sa sjedištem u Srebreniku, jedna od osnivača i predsjednica Skupštine udruženja građana “Centar za razvoj i demokratizaciju društva ProDemos” sa sjedištem u Lukavcu, jedna od osnivača Vijeća mladih općine Srebrenik i Predsjednica u prvom mandatu rada Vijeća, učesnik u izradi prve Strategije za mlade općine Srebrenik, projekta u saradnji sa OSCE-om koji nažalost, ni do dana današnjeg, nije implementiran od strane lokalne vlasti. Član sam Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona u aktuelnom mandatu. Takođe, učesnik niza drugih projekata civilnog društva koja su imala za cilj unaprjeđenje lokalne zajednice.

Što se tiče mog političkog angažmana, dugogodišnji sam član Socijaldemokratske partije (SDP BiH) GO Srebrenik. Moj rad u SDP-u prožimao se kroz  Forum mladih SDP BiH Srebrenik, Nadzorni odbor i Predsjedništvo SDP BiH Srebrenik, a trenutno obnašam funkciju jedne od Potpredsjednica SDP BiH Srebrenik. Na lokalnim izborima 2012. godine bila sam kandidat za Općinsko vijeće Srebrenik, na Općim izborima 2018. godine kandidat za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH sa osvojenih preko 7.500 preferencijalnih glasova, zapravo žena u SDP-u BiH sa najvećim brojem glasova, na što sam izrazito ponosna.  Ponosna sam na činjenicu da sam dio političke partije koja pokazuje svoju dosljednost u radu , vjeruje u mlade ljude i daje im prostor i priliku za djelovanje. Biti SDP-ova  kandidatkinje  za gradonačelnicu Srebrenika  za mene je izuzetna čast, ali i ogromna odgovornost. Svjesna sam težine zadatka koji je postavljen ispred mene, ali i ohrabrena reakcijom građana na cijeli ovaj projekat SDP-a koji ima za cilj da uz ekipu koja predstavlja spoj mladosti i iskustva te uz kvalitetan program rada  učini naš grad boljom i zdravijom sredinom za život svih građana Srebrenika.

 • Koje probleme u Srebreniku vidite da treba funkcija gradonačelnika da riješi u naredne 4 godine?

Mandatne četverogodišnje politike (od izbora do izbora) i nesistemsko, odnosno selektivno  rješavanje problema  su i doveli do ovakvog nezavidnog stanja kakvo imamo u našem gradu. Funkcije zakonodavne i izvršne vlasti jedinice lokalne samouprave tj. funkcija gradskog vijeća i gradonačelnika moraju biti usmjerene ka  rješavanju zacrtanih strateških ciljeva, a koji se odnose na oblasti od vitalnog značaja: privreda i privredne aktivnosti grada (uz prioritetno ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-a), infrastruktura i prostorno uređenje, reorganizacija općinske uprave, zdravstvo i socijalna politika te poseban segmenat- mladi  i zapošljavanje.  To su specifične oblasti na koje funkcija gradonačelnika mora biti najviše usmjerena.  Pozicija gradonačelnika se mora temeljiti na programskim načelima koje će razraditi u konkretne projekte i programe te stvoriti kompetentne timove za realizaciju istih.

 • Na čiju podršku možete računati ako budete gradonačelnica Srebrenika?

SDP GO Srebrenik ima jasan Izborni program sa svim mjerama koje planiramo poduzeti u cilju unaprjeđenja lokalne zajednice, a koji će biti dostupan i javnosti . Taj program predstavlja smjernice za rad naših predstavnika koji budu izabrani na predstojećim izborima, uključujući i mene kao kandidatkinju za gradonačelnicu.  Ovo ističem iz razloga što u tom programu poseban segmenat čini formiranje vaninstitucionalnih savjetodavnih tijela za pružanje podrške gradonačelniku, a neki od njih su: Savjet poslodavaca, Savjet dijaspore, Savjet penzionera i invalida, Savjet mladih i žena itd. Ovakav princip fukcionisanja se već pokazao efikasnim u drugim gradovima i općinama. Cilj nam je da vodimo politiku otvorenosti i saradnje koja će u konačnici dovesti do pozitivnih ekonomskih tokova za našu lokalnu zajednicu. Nas grad ima izuzetno povoljan geografski položaj, što želimo iskoristiti za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, saradnje za drugim općinama i gradovima kao i kroz podršku od strane Direkcije za evropske integracije.

 • Investitori? Kako ih privući da ulože u Srebrenik? Od ideje industrijskih zona do realizacije koliko smo daleko?

Ono što je nedostajalo u dosadašnjem radu gradske vlasti je snažna opredijeljenost ka realizaciji evropskog projekta LER (Lokalnog ekonomskog razvoja) koji predstavlja proces kroz koji partneri iz javnog, poslovnog i nevladinog sektora zajednički rade na stvaranju boljih uslova za privredni rast i povećanje zaposlenosti. Lideri lokalnih vlasti su sve svjesniji potrebe da reorganizuju upravu na način koji će unaprijediti percepciju lokalnih vlasti kod investitora i realno unaprijediti kvalitet usluga koje uprava pruža privredi. Zato napredna gradska rukovodstva osnivaju odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj, privredu ili mala i srednja preduzeća u okviru gradske uprave. Otvaranje Kancelarije za LER  je jedna od mjera sadržanih u našem izbornom programu, a zadaci ove  Kancelarije su, između ostalog: poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom kroz pojednostavljenje procedura investitorima u gradu Srebrenik, uvođenje registra obrta, pravljenje plana kapaciteta, uspostavljanje i uređenje poslovnih zona, kao i pokretanje projekata javnog privatnog partnerstva koji će unaprijediti životnu sredinu u gradu Srebrenik.

 • Kako poboljšati infrastrukturu u Srebreniku? Pisao sam o potrebi Opće bolnice, komunalnim uslugama, vodovodu? Srebreniku treba infrastrukturna ofanziva, a ne "asfaltiranje pred izbore". Kako vi to vidite?

Kao što sam i ranije naglasila, treba nam drugačiji pristup rješavanju ključnih infrastrukturnih izazova. Usitnjavanje projekata kako bi se obezbijedili glasači (“asfaltiranje pred izbore”) i nekvalitetno izvođenje radova odnosi mnogo finansijskih sredstava iz budžeta, a ne donosi značajnu korist građanima. Ta praksa koju nerijetko primjenjuju aktuelni nosioci vlasti, tačnije pozicija gradonačelnika, mora prestati. Nama zaista treba infrastrukturna ofanziva, konačno rješavanja pitanja vodosnabdijevanja ,planiranje i provođenje mjera za unaprjeđenje komunalnih usluga i javnog zdravlja te stvaranje boljeg poslovnog ambijenta.

 • Kako naći novac za infrastrukturnu ofanzivu? Kako ga dobiti od Kantona i Federalne Vlade?

Kao i u većini gradova naše države, u Srebreniku  je prijeka potreba za bržim unaprjeđenjem infrastrukture  zašto je neminovno iznaći odgovarajući način finansiranja. Budući da postoje znatna ograničenja finansiranja isključivo preko javnog ili preko privatnog sektora, rješenje bi trebalo tražiti korištenjem modela javno-privatnog partnerstva . Ovaj model se već pokazao efikasnim u regionu, pa bi svakako gradske vlasti trebale da se više fokusiraju na ovaj način finansiranja. Takođe, maksimalno koristiti mogućnost dobijanja sredstava iz EU fondova i Instrumenta pretpristupne pomoći  koji je dostupan lokalnim zajednicama. 

Vlada Tuzlanskog kantona i Vlada FBiH bi trebale u većoj mjeri da potpomognu lokalne zajednice u rješavanju infrastrukturnih projekata i stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta putem grant sredstava i javnih poziva. S druge strane, ne smijemo dopustiti da nam propadaju takva sredstva zbog nepoštivanja procedura i rokova, kao što se znalo dešavati  sa aktuelnom gradskom upravom.

 • Da li ćemo opet gledati pat poziciju u Gradskom vijeću nakon lokalnih izbora?

Nepovoljan politički ambijent  koji je obilježio rad Općinskog, odnosno Gradskog vijeća u prethodnom mandatu zaista se negativno odrazio na cjelokupnu sliku našeg grada i ja se iskreno nadam da će izabrani gradski vijećnici u narednom mandatu da prevaziđu  takve situacije te da im interes građana koji ih u konačnici i biraju bude ispred ličnih i političkih interesa. Gradsko vijeće i Gradonačelnik predstavljaju servis građanima. To nikad ne smijemo zaboraviti.

U tom  smislu, apelujem na građane da pažljivo biraju kome daju svoj glas te da se u tom procesu odabira ne vode osjećajem političke, rodbinske pripadnosti, emotivnom povezanosti  ili sličnim kriterijima, nego da biraju one koji će na najbolji način predstavljati interese svih gradjana.

 • Vidimo da se najveća stranka u Bošnjaka usitnila u par stranaka, da li su neki od njih mogući koalicioni partneri u budućnosti?

Naši prioritetni koalicioni partneri su građani Srebrenika, a rješavanje osnovnih životnih problema i povećanje standarda svih građana je naš izborni program.  Sarađivati svakako da možemo  sa svim političkim opcijama koje dijele takve prioritete i kojima su na prvom mjestu građani, a ne lični interesi.

 • Kako gledate na građevinsku gradnju zadnjih 8 godina u Srebreniku? Vidimo, niklo je nekoliko visokospratnica na mjestima gdje ne bi trebale da budu. Investitori zahtijevaju povećanje gabarita planiranih objekata. Hoćete li tome udovoljiti?

Činjenica jeste da grad mora rasti i razvijati se. Međutim,svjedoci smo neplanske gradnje u proteklim godinama, posebno gradnje stambenih objekata koji nisu bili predviđeni prvobitnim urbanističkim planom. Posljedica ovakve gradnje je uzurpiranje prostora u gradu koji su potrebni svim građanima i koji bi morali imati drugačiju namjenu. Uzroci problema se mogu tražiti u struci koja ovome možda ne posvećuje dovoljno pažnje i čiji se glas gotovo i ne čuje, preko gradskih vlasti koje to omogućavaju, do investitora koji imaju prevelike ovlasti. Zbog toga imamo pojavu premale udaljenosti između objekata, nedovoljno svjetlosti i vrlo loš kvalitet života samih stanara. Kod takvih pitanja i uopćeno kod gradnje koja znatno mijenja postojeći izgled grada i utiče na kvalitet života treba obavezno  uzeti u obzir mišljenje građana prije donošenja bilo kakve odluke.

 • Šta ćemo sa ono malo parka u Srebreniku? I to pojedinci gledaju da unište i naprave zgrade pored ili usred parka. Vaše mišljenje?

U izbornom programu SDP GO Srebrenik za lokalne izbore 2020. posebno mjesto zauzima prostorno uređenje i zaštita životne sredine. Donošenje i realizacija prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, uključujući  zoniranje, programi pošumljavanja radi zaštite od pojave klizišta, uređenje korita vodotoka  i sl. su mjere koje planiramo sprovesti u cilju unaprjeđenja životne sredine, uz stalni monitoring i korektivne mjere nadležnih službi. Park, prostor za rekreaciju i sport su više nego potrebni građanima i naš plan je da ih sačuvamo, da zaštitimo imovinu grada od uzurpacije ili otuđivanja u korist pojedinaca naspram društvenog interesa.

 • Imamo potrebu za gradskom bus linijom., riješili bi se problemi sa parkingom. Slažete li se?

              Kao većina  drugih gradova, i Srebrenik se susreće sa problemom nedostatka parking mjesta, obzirom da grad posjeduje znatno manji broj mjesta za parkiranje u odnosu na broj registrovanih vozila.  Ovom problemu takođe treba pristupiti sistemski, u skladu sa zakonskim regulativama, a rješenje tražiti u planiranju parking garaža prilikom izgradnje stambenih zgrada, uspostavljanju javne garaže, ali i u uvođenju gradske bus linije uz prethodno ispitivanje  potrebne infrastrukture, ljudskih resursa i korisnika koji bi koristili usluge gradske bus linije.

 • Koliko će Vaš rad biti transparentan i javan. Do danas to i nisu bili ovi gradonačelnici koji su obnašali te funkcije.

U našem okruženju, u susjednim gradovima i općinama imamo primjere dobre prakse u smislu transparentnosti i javnosti rada gradske uprave, što svakako imamo namjeru prenijeti i na naš grad, ukoliko SDP naravno, dobije podršku na predstojećim izborima. Neke od mjera javne politike koje bi znatno doprinijele većoj transparentnosti i efikasnosti u radu gradske uprave, a koje su sadržane u našem programu su: uvođenje projekta elektronske uprave ( „e-uprava“), zahtijevanje objavljivanja javnih nabavki na zvaničnoj internet stranici grada, donošenje Odluke o građanskoj inicijativi po kojoj građani sa određenim brojem potpisa  mogu delegirati određenu tačku na dnevni red gradskog vijeća i još mnogo sličnih mjera koje bi doprinijele većoj transparentnosti i javnosti u radu gradonačelničke pozicije.


Hvala gosp. Muratović i želim Vam puno uspjeha u vašem budućem radu.

Alma Muratović, kandidat SDP-a za gradonačelnicu Srebrenika

Alma Muratovic 2020


Sinoć smo dobili i oficijelnu informaciju od strane SDP Srebrenik:

"

Zvanično objavljujemo i obavještavamo javnost da GO SDP BiH Srebrenik na lokalne izbore 2020. godine izlazi sa kandidatom za gradonačelnicu Grada Srebrenika i listom od 33 kandidata za Gradsko vijeće.

Kandidat SDP BiH GO Srebrenik za gradonačelnicu Grada Srebrenika na lokalnim izborima 2020. godine je ALMA MURATOVIĆ, diplomirana pravnica iz Srebrenika.

U vremenu političkih sukoba i previranja koja su na sceni u našem Gradu već duži niz godina, u vremenu političkih i interesnih podjela te izraženog ignoratskog odnosa vladajućih struktura prema životnim potrebama građana, SDP BiH GO Srebrenik ponudit će našim građanima alternativu, jedinog kandidata „ljevice“, rekorderku po broju glasova na Općim izborima 2018. godine, istaknutu društvenu aktivistkinju, prvu kandidatkinju SDP-a GO Srebrenik za gradonačelničku poziciju.
Vrijeme je za promjene na političkoj sceni u Srebreniku, vrijeme je za nove ljude, mlade kadrove koji su spremni da preuzmu odgovornost i na odlučniji način se uhvate u koštac sa problemima svih građana, onako kako to prethodna vlast nije znala ili nije htjela.

Pozivamo sve građane da budu dio ove pozitivne priče za naš grad, jer zaslužujemo bolje.

SDP JE SNAGA !!!

"