Štetnost bacanja plastičnih boca na životnu okolinu

Štetnost bacanja plastičnih boca na životnu okolinu

Štetnost bacanja plastičnih boca na životnu okolinu

Plastični otpad, posebno plastične boce, predstavlja ozbiljan ekološki problem koji ugrožava našu okolinu, državu i generalno gledanu čitavu našu planetu. Plastične boce se koriste svakodnevno i zbog svoje praktičnosti i niske cijene postale su neizostavan dio modernog života. Međutim, njihov uticaj na životnu sredinu je katastrofalan. Ekološke posljedice koje nastaju zbog plastičnog otpada su

 1. Zagađenje voda: Plastične boce često završe u rijekama, jezerima i okeanima, gdje se razgrađuju na mikroplastiku. Ova mikroplastika ulazi u prehrambeni lanac, ugrožavajući zdravlje riječnih i morskih organizama i, posredno, ljudi.

 2. Zagađenje tla: Plastične boce koje završe na deponijama ili se nepropisno odlažu po njivama i šumama mogu stotinama godina tu ležati prije nego što se razgrade prirodnim putem. Za to vrijeme oslobađaju štetne hemikalije koje kontaminiraju tlo i podzemne vode i time stotinama godina ugrožavaju okolinu.

 3. Emisije ugljikovog dioksida: Proizvodnja plastičnih boca zahtijeva značajne količine fosilnih goriva, što doprinosi emisiji ugljikovog dioksida i drugih stakleničkih plinova, koji ubrzavaju klimatske promjene.

 4. Štetni efekti na divlje životinje: Plastične boce, bačene u šume i generalnu u proirodu direkto ugrožavaju i divlje životinje. Životinje često greškom pojedu plastične ostatke, što može dovesti do njihova gušenja, blokade probavnog sistema ili čak smrti.

Koncept reciklaže plastičnih boca u EU

Evropska unija je prepoznala ozbiljnost problema plastičnog otpada i razvila napredne sisteme za reciklažu ovog otpada kako bi smanjila njegov negativan uticaj. Neki od ključnih aspekata EU sistema reciklaže uključuju:

 1. Sistem povratne naknade (Deposit Return System - DRS): Ovaj sistem podrazumijeva dodatnu naknadu koja se plaća prilikom kupovine plastične boce, a koja se vraća potrošaču kada bocu vrati na reciklažu. Ovaj koncept se pokazao kao veoma efikasan, povećavajući stope reciklaže na preko 90% u nekim zemljama članicama EU.

 2. Jasno označavanje proizvoda: Plastični proizvodi su označeni kako bi se olakšalo njihovo sortiranje i reciklaža. Oznake omogućavaju potrošačima da pravilno odlože plastične boce u odgovarajuće kontejnere.

 3. Podsticaji za proizvođače: Proizvođači plastike su odgovorni za postizanje određenih ciljeva reciklaže. Ovi ciljevi ih podstiču da koriste reciklirane materijale i razvijaju proizvode koji se lakše recikliraju.

 4. Obrazovanje i podizanje svijesti: EU ulaže u kampanje koje podižu svijest o značaju reciklaže i načinima na koje potrošači mogu doprinijeti smanjenju plastičnog otpada.

Štetnost bacanja plastičnih boca na životnu okolinu

Primjena EU koncepta reciklaže u Bosni i Hercegovini

Da bi se uspješno implementirao koncept reciklaže plastičnih boca iz EU u Bosni i Hercegovini, potrebno je poduzeti nekoliko ključnih koraka:

 1. Uvođenje sistema povratne naknade: Implementacija DRS sistema može značajno povećati stope reciklaže. Potrebno je uspostaviti mrežu punktova za prikupljanje plastičnih boca, kao i tehničku infrastrukturu za njihovu obradu.

 2. Regulativa i standardi: Donošenje zakona i propisa koji će obavezati proizvođače i potrošače na pravilno odlaganje i reciklažu plastičnih boca. Ovi zakoni treba da uključuju obavezu označavanja plastičnih proizvoda i odgovornost proizvođača za reciklažu.

 3. Obrazovne kampanje: Podizanje svijesti javnosti o značaju reciklaže i štetnosti plastičnog otpada kroz edukativne kampanje u školama, medijima i putem društvenih mreža.

 4. Infrastruktura za reciklažu: Izgradnja i modernizacija postrojenja za reciklažu plastike, kao i uspostavljanje efikasnih sistema za prikupljanje i transport plastičnog otpada.

 5. Podrška i subvencije: Vlada treba da obezbijedi subvencije i podršku kompanijama koje se bave reciklažom plastike, kao i da podstiče inovacije u oblasti ekološki prihvatljivih materijala i tehnologija.

Primjena ovih mjera može značajno smanjiti negativan uticaj plastičnih boca na životnu sredinu u Bosni i Hercegovini, doprinoseći očuvanju prirodnih resursa i zdravlju građana. Reciklaža je ključni korak ka održivoj budućnosti, i svaka zemlja treba da poduzme odgovarajuće korake kako bi se izborila sa ovim globalnim izazovom. Kada će Bosna i Hercegovina, odnosno mi njeni građani, prepoznati ovaj problem i suočiti se sa istim vrijeme će pokazati. Kao i za druge stvari, nije do drugih, do nas je da ovo riješimo sami u svojoj avliji.

Također provjerite

Strajk

Štrajk zbog prestanka radnog odnosa u JKP 9. septembar Srebrenik

Hazim Halilović iz Sladne danas je započeo štrajk ispred zgrade Gradske uprave u Srebreniku, a zbog prestanka radnog odnosa u Javnom komunalnom preduzeću 9. septembar Srebrenik.

Poslovna ideja

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U IMPAKT INKUBATORU POSLOVNIH IDEJA GRAD SREBRENIK

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti: Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Srebrenika, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.