Srebrenik: Obezbijeđeno 2.100.000 KM za projekte vodosnadbijevanja

https://gradacackiglas.com/srebrenik-obezbijedeno-2-100-000-km-za-projekte-vodosnadbijevanja/ TK – www.gradacackiglas.com

Powered by WPeMatico

Pogledaj i ovo

Program SDP-a za Grad Srebrenik predstavila je kandidat za gradonačelnicu Srebrenika Alma Muratović

”Razvoj grada zasniva se na principu da osnovni resurs predstavljaju kadrovi. To su mladi obrazovani kadrovi svih struka koji ne služe samo kao rasadnik kadrova za javnu upravu i javna preduzeća, nego i privatnim poduzetnicima, koji zavise o povoljnim lokalnim uslovima u stvaranju prosperiteta, profita i opće dobiti u cjelini. Gradska uprava ima zadatak i ključnu obavezu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje, rast i razvoj preduzeća koji mogu i moraju obezbjediti ostanak radno sposobnog stanovništva u domovini. Stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta za privrednike sa jedne strane i njihov korektan odnos prema stručnim radnicima svih profila uz adekvatno obezbjeđenje materijalnih sredstava za njihov život sa druge strane predstavljaju garant ostanka radno sposobnog stanovništva u BiH.“

Obnova puta u Potpeću i Dubokom Potoku u vrijednosti od 170.000 maraka

Za rekonstrukciju lokalnog puta Duboki Potok - Bjelave izdvojiti će se iznos od 70.000 KM a za lokalni put u Potpeću izdvojiti će se 100.000 KM koje je obezbijedila Vlada TK.