Srebrenička predizborna priča

Profesor Kešetović je pojasnio koje tri teme su bitne u lokalnim izborima sa njegove tačke gledišta:

Tri teme su danas aktuelne u predizbornoj priči 2020. godine grada Srebrenika:

1. Vodoopskrba i vodozaštita

2. zbrinjavanje i tretman otpada

3. putna infrastruktura

Rekli bi da se radi o komunalnom sektoru ili komunalnoj infrastrukturi.

Odgovor na ova pitanja nema aktuelna vlast jer je pokazala u prethodnom mandatu da to ne znaju niti mogu riješiti.

Pogriješio bih kada bi rekao da to ne žele riješiti.

Pođimo redom.

Prvo vodoopskrba i vodozaštita. Parcijalna rješenja od velikih poplava 2014. godine u regulaciji rijeka i riječnih korita su pokazala katastrofalne posljedice poplavama na području Špionice u 2020. godini i velikih rizika na cijelom toku rijeke Tinje od ušća do Ormanice.

Snadbjevenost pitkom vodom mjesnih područja Tinje i Dubokog Potoka postaju alarmantna , a pokušavaju se riješiti sa projektima koji nemajuju potpunu tehničko – ekonomsku elaboraciju.

Drugo, što bi moglo biti i prvo , po obimu složenosti to je problem zbrinjavanja smeća.

Kolateralna šteta nesposobnosti aktuelne vlasti je JP ” Komunalno” koje je postalo ” žarište, političkih, vlasničkih i interesnih sučeljavanja.

Instrumentalizacija se ogledala u čestim štrajkovima pri čemu se primat daje socijalnom statusu zaposlenih a zapostavljaju se ogromne štete koje trpe građani.

Nesposobnost javne uprave da rješenja ponude na verifikaciju Gradskom vijeću , ostavlja na

mrtvoj tački” ključne probleme koje trpe građani: čistoća grada, kvalitet vazduha, javne površine, parking i pijačni prostori, opskrba toplotnom energijom, gradska groblja.

Aktuelna javna uprava , sa svojim neefikasnim i skupim administrativnim aparatom, nije sposobna da kreira kvalitetna rješenja.

Treće, i po prioritetu bitno , rješava se na skup i nesistemski način. Javna uprava je pribjegla najgorem rješenju. Izvršila je popis želja i stavila u funkciju svoje izborne aktivnosti.

Umjesto ” rupa” na putu i lošeg asfalta ostati će devastirani budžet i potraživanja koja najčešće završavaju aneksima i dodatnim zateznim kamatama. Stalnu praksu finansijskih dubioza nije moguće prikriti ” virtualnim budžetom” koji se pumpa fiktivnim prihodima i kreditnim zaduženjima.

Iz cjelokupne priče ostaju najveći problemi koju ne može riješiti javna uprava koja je iste probleme i generirala.

Na bazi procjene koju sam lično pravio 2016. godine , kada je aktuelni gradonačelnik dobio veliku podršku građana, gubitci novčanih sredstava koji bi se mogli pretvoriti u investicioni potencijal su 5 miliona KM godišnje ili 20 miliona za 4 godine.

Stanje se do danas nije promijenilo i gore je uslijed gubitaka i izgubljenih sudskih sporova.

Polovina sredstva se odnosi na javni komunalni sektor javnih preduzeća i javnih ustanova, a polovina na plate neunčikovite administracije, troškove i pogrešno usmjeravanje novca. Finansijski kapacitet budžeta u četvorogodišnjem mandatu od oko 50 miliona KM je sasvim dovoljan da generira razvoj i ulaganje iz raznih izvora u duplom iznosu za projekte koji bi imali ekonomsko opravdanje u narednih 5 do 10 godina.

Da zaključim. Javni novac i javne potrebe su skladu samo onda kada zadovolje osnovne principe: opštosti, prioriteta, štednje i efikasnosti. S toga pokušaji aktuelne vlasti i predlagača, aktuenog gradonačelnika , da dubioze prekrije sa budžetom u 2020. godini sa 20 miliona KM , od čega su realni izvori 10 miliona, je čista fikcija/ obmana da se neselektivno rasipa i troši kako bi se eventualno dobio novi mandat.

Cijenu mandata bi platili građani a za uzvrat ne bi dobili ništa.

S toga su gradu Srebreniku potrebne nove javne politike sa sposobnom javnom upravom. Očito da se aktuelna javna uprava predstavlja lažno.

Na građanima je da ovaj puta ne učine grešku.

prof. dr. Izudin Kesetovic
prof. dr. Izudin Kesetovic

Pogledaj i ovo

Srebrenik: Obezbijeđeno 2.100.000 KM za projekte vodosnadbijevanja

https://gradacackiglas.com/srebrenik-obezbijedeno-2-100-000-km-za-projekte-vodosnadbijevanja/ TK – www.gradacackiglas.com Powered by WPeMatico