Srebrenik.NET / Aktuelno / Saopćenje Općinskog načelnika u vezi Gradskog teferiča

Saopćenje Općinskog načelnika u vezi Gradskog teferiča

Općinski načelnik Nihad Omerović  obavještava građane općine Srebrenik u vezi situacije oko najave eventualne organizacije „Gradskog teferiča“ sa koridom u gradskom području Srebrenika, da su preduzete sljedeće radnje:

-Nakon što smo iz medija saznali da su organizatori dobili veterinarsko zdravstvenu saglasnost u vezi navedenog događaja, kao zainteresovana treća strana tj. vlasnik nekretnina na kojima bi se trebao održati „Gradski teferič“ sa koridom općinski pravobranilac je na navedenu saglasnost  izjavio žalbu. Svu predmetnu dokumentaciju smo takođe  proslijedili nadležnoj inspekciji kako bi isti mogli preduzeti mjere iz svoje nadležnosti,  a o razvoju situacije u vezi navedenog događaja ćete biti blagovremeno obaviješteni.
Kompletnu dokumentaciju koja je dostavljena nadležnim organima u možete pogledati ovdje:

(www.srebrenik.ba)