Reforma javne uprave traži izmjene ZOSPI

Pravo na pristup informacijama ključan je dio Opće deklaracije o ljudskim pravima prema kojem svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, na slobodan pristup informacijama te da od javnih institucija zahtijeva informacije od javnog značaja, čime se osigurava transparentno i efikasno upravljanje javnim resursima.

  Pravo na pristup informacijama u Bosni i Hercegovini uređeno je zakonima usvojenim na državnoj i entitetskoj razini. Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (ZOSPI BiH) usvojen je 2000. godine, a 2001. godine usvojeni su Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine (ZOSPI FBH) i Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske (ZOSPI RS). U Brčko distriktu na snazi je Uputstvo za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine.

“Bosna i Hercegovina je bila prva država u regionu koja je usvojila Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH, a koji je u vrijeme donošenja, sadržavao  vrlo progresivna rješenja. Međutim, zemlje u regiji vremenom su mijenjale svoja zakonodavstva, neke od njih su pravo pristupa informacijama unijele i u ustav, a BiH ostala je na nivou rješenja od prije 20 godina. Današnji ZOSPI, između ostalog, ne prepoznaje potrebu za proaktivnim pristupom informisanju građana. Stoga su promjene nužne I neminovne zbog naših aspiracija da se priključimo porodici evrropskih zemalja,kazao je Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave u BiH.

Zbog izuzetno složenog i decentralizovanog političko-administrativnog uređenja mi imamo glomazan državni aparat te skupu administraciju, što potvrđuju brojne studije i izvješća  Europskog povjerenstva.

Efikasan sustav ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama predstavlja ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti, stoga sam ponosna da je Agencija za statistiku BiH jedna od četiri institucije koje u potpunosti poštuju  proaktivnu transparentnost u javnoj upravi što predstavlja značajan iskorak naše zemlje ka Europskoj uniji,” kazala je Vesna Ćužić, v.d. direktora Agencije za statistiku BiH.

Suradnja organa javne uprave s civilnom društvom, medijima, akademskom zajednicom i sindikatima od krucijalnog je značaja u ovom procesu.

“Program jačanja javnih institucija u BiH, kao dio podrške reformi javne uprave, od 2015. godine podržava razvoj standarda proaktivne transparentnosti, izgradnju kapaciteta institucija za unapređenje transparentnosti kao i međuinstitucionalnu saradnju. Uključivanjem javnosti u proces donošenja odluka jača se povjerenje građana u tijela vlasti i omogućava dvosmjerna komunikacija na relaciji građani – javna tijela, naglasio je Mathias Mühle, rukovodilac projekta u njemačkom GIZ-u, koji ovaj projekat provodi u ime vlada Njemačke i Velike Britanije.

O značaju i rezultatima proaktivne transparentnosti u javnoj upravu u Bosni i Hercegovini, kao i reformama koje predstavnici bh. vlasti trebaju realizirati, govorit će se pod okriljem online konferencije koja će biti organizirana u Sarajevu, 28. septembra  na Međunarodni dan slobode pristupa informacijama koji je proglasio UNESCO 2002. godine na temelju europske Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te Konvencije o pristupu informacijama.

###

Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

Početkom decembra 2018. godine, Vijeće ministara BiH je na svojoj 160. sjednici usvojilo Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti i u vezi s tim zadužilo sve institucije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da redovno ažuriraju dokumente i informacije objavljene na svojim službenim web-stranicama.

Politika proaktivne transparentnosti i Standardi proaktivne transparentnosti izrađeni su u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime vlada Ujedinjenog Kraljevstva i  Njemačke provodi GIZ. Četiri institucije Agencija za statistiku BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Ured  koordinatora za reformu javne uprave i Direkcija za evropske integracije, pokrenule su u okviru Programa jačanja javnih institucija 2015. godine inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. Inicijativa se zasniva na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i na međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast. Institucije su zajedno sa organizacijama civilnog društva, Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo, izradile dokumente koje možete pronaći ovdje.

 

Publikacija

Publikacija o proaktivnoj transparentnosti izrađena u okviru Programa jačanja javnih institucija koji u ime vlada SR Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske provodi njemački GIZ.

The post Reforma javne uprave traži izmjene ZOSPI appeared first on Kameleon M&M.

Powered by WPeMatico

Pogledaj i ovo

Profesorica Fikreta Čobo, donedavna direktorica Gimnazije “Mustafa Novalić” otvoreno za Kameleon: Politici nije mjesto u obrazovanju

Profesorica Gimnazije u Gradačcu, Fikreta Čobo dobitnica je brojnih nagrada i prizanja. Svoj rad je …

Izgledna izgradnja brze ceste ili autoputa Tuzla – Brčko

Definiranje projektnog zadatka za brzu cestu ili autoput na relaciji Tuzla – Brčko prioritetni ja …