Prekogranična saradnja mladih općine Srebrenik i Ljubovije (Republika Srbija)

Vijeće mladih Općine Srebrenik implementira projekat prekogranične saradnje sa Republikom Srbijom, u sklopu projekta Movements Across Borders (MAB) financiranog od strane Schuler Helfen Leben iz Sarajeva. Naziv projekta je „Mladi za budućnost“.

U prvoj fazi projekta su obavljeni koordinacioni sastanci sa glavnim partnerom u projektu, omladinskim ekološkim udruženjem „Naša Ljubovija“ iz Ljubovije. Uz posjetu projektnog tima Vijeća mladih Ljubovijama, obavljena je i uzvratna posjeta delegacije omladinskog ekološkog udruženja općini Srebrenik.

Osnovni cilj projekta je Promoviranje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti, multietničnosti i toleranciji mladih.

U drugoj fazi projekta, koja će biti implementirana na proljeće 2017. godine, planirano je uređenje jedne dječije igraone na području općine Srebrenik uz sufinanciranje lokalne zajednice i drugih domaćih i stranih donatora, a na području općine Ljubovije je planirano uređenje terena za uličnu košarku.

Također, jačanjem omladinskog aktivizma i volonterizma želimo stvoriti kritičku masu mladih ljudi koji su željni promjena u svojoj lokalnoj zajednici. U narednom periodu projektni tim Vijeća mladih će nastaviti sa pripremom i realizacijom projekata prekogranične saradnje sa ostalim državam i organizacija civilnog društva u susjedstvu.

Partneri u projektu su općine Srebrenik (BiH) i Ljubovije (RS).

Period implementacije projekta je 6 mjeseci (01.11.2016. – 01.05.2017.).

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …