Srebrenik.NET / Srebrenik / Poziv za odrađivanje pripravničkog staža u pravnim subjektima na području općine Srebrenik

Poziv za odrađivanje pripravničkog staža u pravnim subjektima na području općine Srebrenik

Na osnovu Odluke  Općinskog vijeća Srebrenik o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba sa visokom  i višom stručnom spremom broj: 01-85/10 od 27.02.2010. godine („Sl.glasnik općine Srebrenik“ broj: 1/10) i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba sa visokom i višom stručnom spremom broj: 01-409/11 od 18.05.2011. godine,  Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti je raspisala Javni poziv  za angažovanje  lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim  subjektima na području  općine Srebrenik. Kompletan tekst javnog poziva kao i obrazac zahtjeva za prijavu možete preuzeti ovdje:

pdfJavni poziv volonteri općina Srebrenik 201838.95 KB12/03/2018, 11:58

pdfZahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa20.77 KB12/03/2018, 11:58

docZahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa34 KB12/03/2018, 11:58